Medsafe: Cơ quan quản lý Dược phẩm New Zealand cập nhật tác dụng bất lợi nghi ngờ liên quan đến lamotrigin khi thay đổi thuốc thành phẩm

 

Thông tin truyền thông này được cập nhật thông tin mới dựa trên mô tả triệu chứng người bệnh gặp phải khi họ thay đổi thuốc thành phẩm lamotrigin và để cập nhật thông tin số lượng các ca tử vong được báo cáo cho Trung tâm theo dõi phản ứng có hại New Zealand. Medsafe dự kiến không cập nhật thêm thông tin trừ khi có thay đổi đáng kể các báo cáo từ người bệnh.

 

Thông tin dành cho cán bộ y tế

Medsafe khuyến cáo bác sĩ điều trị tuân thủ theo khuyến cáo của Cơ quan quản lý Y tế Anh (MHRA) việc thay đổi thuốc thành phẩm lamotrigine phải được quản lý thận trọng cùng với theo dõi bệnh nhân chặt chẽ, có tính đến các yếu tố nguy cơ như tần suất co giật và tiền sử dùng thuốc. Hiện nay, bằng chứng lamotrigine có khoảng điều trị hẹp chưa thuyết phục. Tuy nhiên, các thông tin cho thấy bệnh nhân khó có thể thay đổi loại thuốc thành phẩm lamotrigine đang sử dụng. Pharmac đã mở rộng khả năng tiếp cận thuốc theo quy trình đặc biệt của tổ chức này cho bệnh nhân đang sử dụng lamotrigin.

 

Nguồn: https://www.medsafe.govt.nz/safety/Alerts/LamotrigineDec2019.asp

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

 

 

Các tin liên quan