Bản tin BIP Occitanie số 4/2023: Tương tác chống chỉ định của citalopram và escitalopram dẫn đến kéo dài khoảng QT

Gần đây, tháng 5 năm 2022, ANSM nhắc lại nguy cơ gây kéo dài khoảng QT với 2 thuốc chống trầm cảm citalopram và escitalopram và các tương tác chống chỉ định cần lưu ý liên quan đến các thuốc này.


Tháng 11 năm 2011, sau khi đồng thuận với Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA), Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) đã gửi thông tin tới nhân viên y tế về kết quả của các nghiên cứu chỉ ra citalopram (một thuốc ức chế chọn lọc tái hấp thu serotonin) gây kéo dài khoảng QT phụ thuộc vào liều. Do đó, citalopram bị chống chỉ định trên những bệnh nhân bị kéo dài khoảng QT bẩm sinh, mắc phải, hoặc đang sử dụng các thuốc khác gây kéo dài khoảng QT. Escitalopram (dạng đồng phân tả tuyền của citalopram) cũng đồng thời bị ảnh hưởng.


Năm 2017, Trung tâm Cảnh giác dược khu vực Toulouse xác nhận, đã phát hiện tín hiệu liên quan đến các thuốc ức chế chọn lọc tái hấp thụ serotonin. Mặc dù đã có khuyến cáo đề cập trong thông tin sản phẩm, một nghiên cứu được thực hiện năm 2019 cho thấy citalopram và escitalopram vẫn còn được chỉ định đồng thời với các thuốc khác gây kéo dài khoảng QT. Trong đó, thuốc chống loạn nhịp (amiodaron, sotalol), thuốc chống động kinh (haloperidol, cyamemazin, amisulprid, chlorpromazin, tiaprid), thuốc chống loạn thần được sử dụng để chống nôn (droperidol) là các thuốc phối hợp có nhiều nhất chống chỉ định liên quan kéo dài khoảng QT nhất.


Tháng 5 năm 2022, ANSM nhắc lại nguy cơ gây kéo dài khoảng QT của 2 thuốc chống trầm cảm italopram và escitalopram và các tương tác chống chỉ định cần lưu ý của 2 thuốc này với các nhóm thuốc sau đây:

+ Thuốc chống loạn nhịp nhóm IA và III.

+ Thuốc chống động kinh và thuốc chống trầm cảm 3 vòng.

+ Một số thuốc kháng vi sinh vật cụ thể (ví dụ: sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin đường tĩnh mạch, pentamidin, thuốc điều trị sốt rét đặc biệt là halofantrin)

+ Một số thuốc kháng histamin (astemizol, hydroxyzin, mizolastin).


Nguồn:  https://www.calameo.com/books/00640842544d535f7141f


Điểm tin: DS. Hoàng Hải Linh