PRAC (EMA) khuyến cáo cập nhật cảnh báo phản vệ trong thông tin sản phẩm của vắc-xin Covid-19 Astrazeneca

Ngày 12/03/2021, sau khi đánh giá các ca phản vệ sau tiêm chủng vắc-xin Covid-19 Astrazeneca, Ủy ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác Dược (PRAC) thuộc Cơ quan Quản lý Dược phâm Châu Âu (EMA) khuyến cáo, cần cập nhật biến cố phản vệ và quá mẫn vào phần phản ứng có hại trong thông tin sản phẩm của vắc-xin này.

 

Phản vệ là một tác dụng bất lợi có thể xảy ra nhưng rất hiếm gặp và đã được đưa vào kế hoạch quản lý nguy cơ của vắc-xin Covid-19 Astrazeneca. Theo khuyến cáo mới của PRAC, thông tin sản phẩm của vắc-xin Covid-19 Astrazeneca sẽ được cập nhật cảnh báo liên quan đến phản vệ, trong đó, nhấn mạnh tính cần thiết của việc sẵn sàng các biện pháp xử trí trong trường hợp xuất hiện biến cố này và khuyến cáo người tiêm vắc-xin cần được theo dõi tối thiểu 15 phút sau khi tiêm. Bất kể người nào xuất hiện phản ứng sau khi tiêm liều đầu không nên tiếp tục tiêm liều thứ 2 của vắc-xin.

 

Hiện có tổng số 41 báo cáo nghi ngờ phản vệ được ghi nhận trên tổng số 5 triệu liều vắc-xin đã được tiêm ở Anh. Sau khi rà soát cẩn thận dữ liệu, PRAC cho rằng một số rất ít các ca này có mối liên quan với việc tiêm vắc-xin.

 

Nguồn: https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-8-11-march-2021

Người tổng hợp: Nguyễn Mai Hoa

Các tin liên quan