FDA: Ngày 08/1/2020, Denton Pharma, Inc. dba Northwind Pharmaceuticals tự nguyện thu hồi tất cả các lô viên nén ranitidin do công ty này sản xuất và Ceases phân phối do có khả năng chứa tạp chất NDMA

 

Denton Pharma, Inc. dba Northwind Pharmaceuticals, một chi nhánh của Northwind Pharmaceuticals, LLC (“Northwind”) thông báo tự nguyện các lô thuốc còn hạn sử dụng của viên nén ranitidin hàm lượng 150 mg và 300 mg viên nén ranitidin 150 mg và 300 mg. Các thuốc này do Denton Pharma, Inc. dba Northwind Pharmaceuticals đóng gói. Đến nay, Northwind chưa nhận được bất cứ báo cáo biến cố bất lợi nào liên quan đến đợt thu hồi các lô thuốc này. 
 

Nguồn: https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/denton-pharma-inc-dba-northwind-pharmaceuticals-voluntarily-recalls-all-unexpired-lots-its

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

 

 

 

 

Các tin liên quan