KHUYẾN CÁO LIỀU THUỐC KHÁNG LAO SỬ DỤNG CHO TRẺ EM

Đồng ý với các khuyến cáo của WHO cho ethambutol, isoniazid, pyrazinamid và rifampicin.

Ảnh minh họa

 

Ủy ban thuốc dùng trên người (CHMP) thuốc Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu đã xem xét liều của các thuốc chống lao được khuyến cáo bởi Tổ chức y tế Thế giới (WHO) cho phác đồ điều trị lao bậc 1 ở trẻ em.

Ủy ban cho rằng việc chế độ liều của liệu pháp điều trị lao bậc 1 rất khó xác định đối với trẻ em do các dữ liệu hiện nay còn hạn chế và có nhiều yếu tố ảnh hưởng khác, tuy nhiên, ủy ban này đồng ý với WHO về liều khuyến cáo của ethambutol, isoniazid, pyrazinamid và rifampicin cho trẻ em trên 3 tháng tuổi như sau:

Ethambutol: 20 (15-25) mg/kg

Isoniazid: 10 (10-15) mg/kg

Pyrazinamid: 35 (30-40) mg/kg

Rifampicin: 15 (10-20) mg/kg

Ủy ban cũng ghi nhận những kết luận của WHO về việc không khuyến cáo liều cho trẻ em dưới 3 tháng tuổi do thiếu dữ liệu cụ thể.

Tổng quan này nhằm mục đích tối ưu hóa liều điều trị lao trong Liên minh châu Âu và cân đối liều nhằm khuyến khích các công ty Dược phẩm bào chế thuốc dưới dạng phối hợp cố định liều (fixed dose combinations – FDC). FDC rất có ích trong việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân, giúp bệnh nhân uống thuốc đúng lúc và đúng liều lượng khuyến cáo. Điều này vốn là thách thức cho những bệnh nhân trẻ em.

Hầu hết các trường hợp lao chỉ giới hạn ở các Quốc gia đang phát triển, nhưng căn bệnh này vẫn còn ở một số nước thành viên châu Âu. Tỷ lệ mắc lao trung bình ở Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) là 16,7/100.000 dân (dữ liệu năm 2008).

Quan điểm của CHMP sẽ được thông báo cho các nước thành viên liên minh châu Âu để có những hành động thích hợp cho mỗi Quốc gia.

Người dịch: Trần Thị Thu Hằng

Nguồn: http://www.ema.europa.eu/ema/