Điểm tin Cảnh giác dược

PRAC (EMA) cập nhật thông tin về quá trình đánh giá độ an toàn của valproat và các hoạt chất có liên quan

Valproat được sử dụng để điều trị động kinh và rối loạn lưỡng cực và ở một số nước Châu Âu thuốc còn được sử dụng để điều trị đau nửa đầu. PRAC đã tiến hành đánh giá độ an toàn thuốc này từ 10/2013 sa

xem tiếp >>