Điểm tin Cảnh giác dược

Bupropion và biến cố có hại nghiêm trọng trên tim mạch

Trong ấn phẩm Medicines Safety Update, tập 5, số , tháng 10/2014, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc (TGA) thông báo tờ Thông tin sản phẩm của các thuốc chứa bupropion đã được cập nhật bổ sung thông tin về

xem tiếp >>