Điểm tin Cảnh giác dược

EMA và ANSM: Khuyến cáo về biện pháp giảm thiểu tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc chứa pseudoephedrin

Ngày 01/12/2023, Ủy ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác Dược (PRAC) của EMA đã đưa ra khuyến cáo về việc áp dụng các biện pháp mới nhằm giảm thiểu nguy cơ gặp các phản ứng có hại nghiêm trọng khi sử dụng t

xem tiếp >>