Điểm tin Cảnh giác dược

MEDSAFE (New Zealand): Allopurinol và nguy cơ gây phản ứng da dạng lichen đã được thêm vào kế hoạch theo dõi an toàn thuốc

Ngày 09/04/2014, cơ quan quản lý an toàn thuốc và thiết bị y tế New Zealand đã có thông tin về việc thêm Alloputinol vào kế hoạch theo dõi an toàn thuốc do nguy cơ gây phản ứng da dạng lichen.

xem tiếp >>