Điểm tin Cảnh giác dược

Health Canada: Bản tin Health Product InfoWatch – Tháng 9/2016

Một số vấn đề an toàn thuốc được đề cập trong Bản tin Health Product InfoWatch tháng 9/2016 của Cơ quan Quản lý Y tế Canada (Health Canada).

xem tiếp >>