Điểm tin Cảnh giác dược

ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ BỆNH NHÂN DỊ ỨNG PENICILLIN

Kháng sinh β-Lactam được coi là một trong những nhóm kháng sinh hiệu quả và an toàn nhất. Tuy nhiên, nhiều báo cáo về phản ứng có hại xảy ra trong quá trình sử dụng β-Lactam đã hạn chế việc sử dụng rộ

xem tiếp >>