Điểm tin Cảnh giác dược

MEDSAFE cảnh báo về nguy cơ phản ứng da nghiêm trọng của vancomycin

Trong ấn phẩm Prescriber Update số ra tháng 9 năm 2014, Cơ quan Quản lý An toàn thuốc và Thiết bị y tế New Zealand (MEDSAFE) có bài cảnh báo về nguy cơ phản ứng da nghiêm trọng liên quan đến việc sử d

xem tiếp >>