Điểm tin Cảnh giác dược

EMA (Châu Âu): Rà soát của PRAC chưa khẳng định thuốc chứa testosteron gây tăng các vấn đề tim mạch

Ngày 10/10/2014, Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh giác dược Châu Âu (PRAC) trực thuộc Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) thông báo đã hoàn thành rà soát trên toàn Liên minh châu Âu (EU) đối với thuốc

xem tiếp >>