Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: Giới thiệu bản cập nhật tài liệu tra cứu tương tác thuốc Therasus interactions medicamenteuses

Ngày 12/08/2016, Cơ quản Quản lý Dược phẩm và Sinh phẩm y tế Pháp (ANSM)đã cung cấp cho các cán bộ y tế tài liệu tra cứu tương tác thuốc của Therasus. Tài liệu này cung cấp cho các cán bộ y tế thông t

xem tiếp >>