Điểm tin Cảnh giác dược

HSA: Fluoroquinolon và nguy cơ bong võng mạc

Trong bản tin Adverse Drug Reaction News số 3 tập 18 - tháng 11/2016, HSA cảnh báo về nguy cơ bong võng mạc liên quan đến kháng sinh fluoroquinolon

xem tiếp >>