Điểm tin Cảnh giác dược

PRAC (EMA) khuyến cáo áp dụng một số biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ hoại tử xương hàm liên quan đến acid zoledronic

Theo PRAC, nguy cơ hoại tử xương hàm của acid zoledronic còn ở mức thấp; tuy nhiên, cần áp dụng thêm một số biện pháp để giảm thiểu nguy cơ này của thuốc bao gồm việc cập nhật thông tin sản phẩm.

xem tiếp >>