Điểm tin Cảnh giác dược

EMA: Ngày 10/8/2018, Cơ quan quản lý Dược phẩm Châu Âu cập nhật cuộc rà soát các thuốc chứa valsartan do phát hiện có tạp chất NDMA

EMA đang rà soát các thuốc chứa valsartan có nguyên liệu được sản xuất từ công ty Zhejiang Tianyu

xem tiếp >>