Điểm tin Cảnh giác dược

ĐỒNG THUẬN CỦA HỘI TIM MẠCH MỸ VỀ LIỆU PHÁP MỚI GIÚP GIẢM NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 CÓ MẮC BỆNH TIM MẠCH DO XƠ VỮA

Hội tim mạch Mỹ vừa đưa ra đồng thuận mới về việc sử dụng thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển Na-Glucose 2 (SGLT2) và thuốc đồng vận receptor glucagon-like peptid 1 (GLP-1) ở bệnh nhân đái tháo đường t

xem tiếp >>

Các tin khác