Điểm tin Cảnh giác dược

PRAC (EMA): Khuyến cáo tạm dừng cấp số đăng ký 4 thuốc cản quang nhóm gadolinium

Trong cuộc họp ngày 06-09/03/2017, PRAC đã khuyến nghị tạm dừng lưu hành (suspension of the marketing authorisations) 4 thuốc cản quang nhóm gadolinium vì có bằng chứng có một lượng nhỏ gadolinium lắn

xem tiếp >>