Điểm tin Cảnh giác dược

FDA (Hoa Kỳ): Cập nhật thông tin liên quan đến nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ của các thuốc chống viêm không steroid

Ngày 09/07/2015, Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo cần nhấn mạnh thêm các cảnh báo hiện có trong nhãn của các thuốc chống viêm không steroid (NSAID) về nguy cơ nhồi máu cơ tim

xem tiếp >>