Điểm tin Cảnh giác dược

Tổn thương gan liên quan đến ACTEMRA® (tocilizumab)

Trong tháng 05/2019, hai cơ quan quản lý an toàn dược phẩm của Canada và New Zealand đều đưa ra cảnh báo về nguy cơ tổn thương gan liên quan đến liên quan đến ACTEMRA® (tocilizumab) và yêu cầu bổ su

xem tiếp >>