Điểm tin Cảnh giác dược

MHRA: Điểm tin đáng lưu ý trong bản tin Drug Safety Update số tháng 2/2018

Thuốc đặt âm đạo misoprostol (Mysodelle): các báo cáo về co thắt tử cung quá mức không đáp ứng với thuốc chống co thắt tử cung

xem tiếp >>