Điểm tin Cảnh giác dược

Atezolizumab: Rủi ro đã xác định về các phản ứng có hại trên da nghiêm trọng

Roche New Zealand, nhận được sự đồng ý của Medsafe, thông báo cho nhân viên y tế thông tin an toàn cập nhật trong hồ sơ của atezolizumab (Dear Healthcare Professional Letter).

xem tiếp >>