Điểm tin Cảnh giác dược

MHRA: Sử dụng apomorphin và domperidon và nguy cơ tim mạch

Bệnh nhân sử dụng apomorphin và domperidon cần đánh giá nguy cơ tim mạch và theo dõi ECG để giảm nguy cơ loạn nhịp tim nghiêm trọng liên quan tới kéo dài khoảng QT

xem tiếp >>