Điểm tin Cảnh giác dược

PRAC (châu Âu): Khuyến cáo hạn chế sử dụng codein trong điều trị ho và cảm lạnh ở trẻ em

Ngày 13/03/2015, Ủy ban đánh giá nguy cơ Cảnh giác dược (PRAC) thuộc Cơ quan quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) đã ra khuyến cáo hạn chế sử dụng các thuốc có chứa codein trong điều trị ho và cảm lạnh ở t

xem tiếp >>