Điểm tin Cảnh giác dược

US.FDA: tạm ngừng cấp phép khẩn cấp đối với Evusheld tại Hoa Kỳ

Ngày 26/01/2023, Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (US.FDA) thông báo tạm ngừng cấp phép khẩn cấp đối với Evusheld (hỗn hợp hai kháng thể tixagevimab và cilgavimab) trên toàn quốc cho đến khi

xem tiếp >>