TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ THÔNG TIN THUỐC VÀ THEO DÕI PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC

 

Thông tin giao dịch của đơn vị

Tên: Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

Viết tắt: Trung tâm DI &ADR Quốc gia

Tên tiếng Anh:

The National Drug Information and Adverse Drug Reactions Monitoring Centre

 

Điện thoại: 024 39335618

Fax: 024 39335642

Email: di.pvcenter@gmail.com

Website: http://canhgiacduoc.org.vn

Giám đốc: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh

 

1.      Quá trình hình thành và phát triển

 

          Trung tâm DI & ADR Hà Nội trực thuộc Cục Quản lý Dược được thành lập năm 1994, năm 1998 Trung tâm DI & ADR phía Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập với nhiệm vụ chính là thu thập và tổ chức thẩm định báo cáo ADR.. Đến năm 1999 Việt Nam đã được gia nhâp hệ thống mạng lưới  của Tổ chức Giám sát thuốc toàn cầu UMC (Upssala Monitoring Centre).
 

         Theo quyết định 991/QĐ-BYT ngày 24/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Trung tâm DI & ADR Quốc gia được thành lập. Trung tâm đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động ngày 9/6/2009. Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc trường Đại học Dược Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật.

          Trung tâm DI &ADR Quốc gia tổ chức và hoạt động theo Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc do Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành theo quyết định số 11/NQ-HĐTDHN ngày 10/3/2022

 

 

2.      Một số thành tích nổi bật

          Kể từ khi thành lập đến nay, các cán bộ của Trung tâm DI & ADR Quốc gia với đa phần là dược sĩ trẻ mới ra trường với sự nỗ lực, nhiệt tình công hiến cho sự phát triển hệ thống Cảnh giác Dược tại Việt Nam đã thực sự đoàn kết, gắn bó, tôn trọng giúp đỡ nhau, ra sức học tập, luôn có ý thức phấn đấu vươn lên để Trung tâm DI & ADR Quốc gia luôn hoàn thành nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích được ghi nhận.

 

         Hoạt động nổi bật là tư vấn /cung cấp thông tin thuốc cho Hội đồng Thuốc/CụcQuản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh… đưa ra quyết định quản lý phù hợp trong việc cấp hoặc không cấp hoặc rút số đăng ký hay cảnh báo nguy cơ phản ứng có hại của nhiều thuốc lưu hành trên thị trường Việt Nam, cập nhật hướng dẫn điều trị…đặc biêt, TT đã và đang tiến hành phản hồi nhanh và đưa ra kiến nghị với các Cơ quan Quản lý về những trường hợp khẩn liên quan đến an toàn thuốc. Bên cạnh đó TT đã nhận và trả lời được các câu hỏi về thông tin liên quan đến thuốc cho các bệnh viện trên cả nước, của cán bộ y tế, cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, phục vụ công đồng.

         

          Từ năm 2012 đến năm 2018, TT thực hiện nhiệm vụ xuất bản Bản tin Cảnh giác Dược. Bản tin được xuất bản trực tuyến và bản in được gửi miễn phí cho hơn 1100 đơn vị y tế trên cả nước. Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm liên tục duy trì phát hành Bản tin Cảnh giác Dược trực tuyến địa chỉ http://magazine.canhgiacduoc.org.vn/ với có hàng nghìn bạn đọc thường xuyên tại các cơ quản quản lí và các đơn vị y tế.

 

          Website của Trung tâm được duy trì, cập nhât kịp thời thông tin (văn bản pháp quy về Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược, thông tin Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược của các cơ quan quản lý trong nước và trên thế giới, thông tin cập nhật về các khóa tập huấn, đào tạo, hội thảo, hội nghị, các công trình nghiên cứu khoa học, các dự án, các giải đáp về Thông tin thuốc do trung tâm triển khai thực hiện.

 

          Một hoạt động thường quy quan trọng của TT là tiếp nhận, thẩm định và phản hồi báo cáo ADR. Số lượng báo cáo ADR gửi về TT tăng theo hàng năm, từ năm 2011 cho đến nay Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã tiếp nhận được hơn 110.000 báo cáo ADR bao gồm cả báo cáo nghiêm trọng và không nghiêm trọng được gửi đến từ các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm, các thử nghiêm lâm sàng trên toàn quốc. Các báo cáo ADR nghiêm trọng đều được thẩm định bởi Hội đồng chuyên gia thẩm định của Trung tâm và được phản hồi cho đơn vị báo cáo cũng như các cơ quan quản lý.

 

          Ngoài ra Trung tâm còn tham gia tập huấn và tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn…; tham gia phối hợp với các Vụ, Cục chức năng xây dựng văn bản pháp quy nhà nước về hoạt động liên quan đến cảnh giác dược và sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

 

          Trong những năm gần đây, Trung tâm đẩy mạnh phát triển hoạt động Nghiên cứu khoa học với số công trình tăng lên đáng kể, công bố hơn 120 bài báo trên các Tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và các Tạp chí chuyên ngành thuộc danh mục ISI quốc tế. Mục tiêu đến năm 2025, Trung tâm trở thành đơn vị nghiên cứu và thực hành đầu ngành trong lĩnh vực Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

 

3.      Các hình thức khen thưởng đã đạt được

 

Danh hiệu thi đua

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2009-2010

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 929/QĐ-BYT ngày 31/3/2011 của Bộ Y tế

2010-2011

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của Bộ Y tế

2011-2012

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2012 của Bộ Y tế

2012-2013

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 202/QĐ-BYT ngày 16/1/2014 của Bộ Y tế

2013-2014

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 5148/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ Y tế

2014-2015

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 5594/QĐ-BYT ngày 30/12/2015 của Bộ Y tế

2015-2016

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 6265/QĐ-BYT ngày 20/10/2016 của Bộ Y tế

2016-2017

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 4785/QĐ-BYT ngày 24/10/2017 của Bộ Y tế

2017-2018

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 6227/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ Y tế

2018-2019

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 4476/QĐ-BYT ngày 30/9/2019 của Bộ Y tế

2019-2020

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 4792/QĐ-BYT ngày 18/11/2020 của Bộ Y tế

2020-2021

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 5042/QĐ-BYT ngày 1/11/2021 của Bộ Y tế

 

Hình thức khen thưởng

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2011

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 3381/QĐ-BYT ngày 16/9/2011 của Bộ Y tế

2014

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Số 470/QĐ-TTg ngày 02/02/2014 của TTCP

2017

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 1153//QĐ-BYT ngày 28/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2018

Cờ thi đua của Bộ Y tế

Số 731/QĐ-BYT ngày 30/1/2018 của Bộ Y tế

2019

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 2742/QĐ-BYT ngày 1/7/2019 của Bộ Y tế

2020

Huân chương lao động hạng Ba

Số 2195/QĐ-CTN ngày 5/12/2019 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2020

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 4792/QĐ-BYT ngày 18/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2021

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 5041/QĐ-BYT ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2022

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 2983/QĐ-BYT ngày 01/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế

 

4. Cán bộ, viên chức hiện nay

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.       

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh

Giám đốc

2.       

PGS. TS. Vũ Đình Hòa

Phó Giám đốc

3.       

ThS. Võ Thị Thu Thủy Giảng viên chính

4.       

ThS. Nguyễn Mai Hoa

Chuyên viên chính

5.       

ThS. Trần Ngân Hà

Chuyên viên chính

6.       

ThS. Cao Thị Thu Huyền

Chuyên viên

7.       

ThS. Đặng Bích Việt

Chuyên viên chính

8. 

ThS. Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên chính

9. 

DS. Nguyễn Thị Vân Anh

Chuyên viên

10. 

DS. Nguyễn Thị Cúc

Chuyên viên tập sự

11. 

DS. Hoàng Hải Linh

Chuyên viên tập sự

12. 

DS. Nguyễn Hà Nhi

Chuyên viên tập sự

 

   

 

5. Chức năng nhiệm vụ được giao

 

5.1. Chức năng: 

         Trung tâm có chức năng là đơn vị đầu ngành giúp Bộ Y tế triển khai các hoạt động chuyên môn về Thông tin thuốc, Cảnh giác Dược,đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế và tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

5.2. Nhiệm vụ

a) Công tác Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược
   - Điểm tin Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược từ các cơ quan quản lý (CQQL) trong và ngoài nước;
   - Tiếp nhận, trả lời các yêu cầu về Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược cho các Vụ, Cục chức năng và các hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế.
   - Tiếp nhận, phân loại và xử lí sơ bộ các báo cáo ADR từ các nguồn: cơ sở khám chữa bệnh, đơn vị kinh doanh dược phẩm và đơn vị thử nghiệm lâm sàng.
   - Thẩm định, tổng hợp báo cáo cho các CQQL và phản hồi tới các cơ sở điều trị về ADR, thuốc kém chất lượng, sử dụng thuốc không đúng cách gây sự cố bất lợi của thuốc đối với người bệnh.
   - Xây dựng các CSDL thông tin về thuốc, cảnh báo các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc và phối hợp triển khai các CSDL này trong các hoạt động chuyên môn của ngành Y tế.
   - Xây dựng CSDL Cảnh giác Dược, triển khai phát hiện các tín hiệu an toàn thuốc và áp dụng trong hoạt động giảm thiểu và quản lý nguy cơ liên quan đến thuốc.
   - Cung cấp Thông tin về thuốc và Cảnh giác Dược cho các tổ chức, cá nhân liên quan thông qua các hình thức như website, mạng xã hội, xuất bản các ấn phẩm (bản tin, tạp chí, tờ rơi, thư tín…) tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
- Tham gia xây dựng, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu chuyên môn, kỹ thuật liên quan đến Thông tin thuốc, Cảnh giác Dược, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.
 
b) Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
   - Tham gia đào tạo trong đại học và sau đại học về Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược theo sự phân công của Trường.
   - Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược dành cho nhân viên y tế.
   - Triển khai các hoạt động NCKH và công bố các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực Thông tin thuốc, Cảnh giác Dược, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.
 
c) Chỉ đạo tuyến
   - Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn về Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược cho các đơn vị và các đối tác liên quan.
   - Kiểm tra, giám sát các hoạt động thuộc mạng lưới Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược Quốc gia theo phân công.
 
d) Hợp tác quốc tế
   - Hợp tác với các tổ chức chuyên môn, các đơn vị chuyên trách Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược quốc tế và trong khu vực để phát triển chuyên môn tại Việt Nam.
   - Tổ chức và tham gia các hội thảo trong nước và quốc tế về Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược.
 
đ) Tư vấn và Dịch vụ
   - Tư vấn Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược cho các cơ sở y tế, cán bộ y tế, doanh nghiệp và cộng đồng.
   - Thực hiện dịch vụ tư vấn chuyên môn, đào tạo, NCKH về Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược, sử dụng thuốc hợp lý an toàn theo yêu cầu và đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
 
e) Các nhiệm vụ khác
   - Dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hàng năm theo quy định và phân cấp của Bộ Y tế. 
   - Quản lý vật tư, tài sản của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành.
   - Quản lý đơn vị theo các quy định hiện hành.
   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Y tế và Trường phân công.
   - Thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.