Phương pháp thẩm định báo cáo ADR

Thang WHO

Quan hệ nhân quả

                                         Tiêu chuẩn đánh giá

Chắc chắn

 

Phản ứng được mô tả (biểu hiện lâm sàng hoặc cận lâm sàng bất thường) có mối liên hệ rất chặt chẽ với thời gian sử dụng thuốc nghi ngờ.

Không thể giải thích bằng tình trạng bệnh lý của người bệnh hoặc các thuốc sử dụng đồng thời với thuốc nghi ngờ,

Ngừng sử dụng thuốc thì các biểu hiện của phản ứng được cải thiện.

Phản ứng là tác dụng bất lợi đặc trưng đã được biết đến của thuốc ( có cơ chế dược lý rõ ràng)

Tái sử dụng thuốc ( nếu có thể) cho phản ứng lặp lại một cách tương tự.

Có khả năng

 

Phản ứng được mô tả có mối liên hệ hợp lý với thời gian sử dụng thuốc,

Nguyên nhân gây ra phản ứng không chắc chắn là do bệnh lý hiện tại của người bệnh hoặc các thuốc sử dụng đồng thời,

Ngừng sử dụng thuốc thì các biểu hiện của phản ứng được cải thiện,

Không cần thiết phải có thông tin về tái sử dụng thuốc.

Có thể

 

Phản ứng được mô tả có mối liên hệ hợp lý với thời gian sử dụng thuốc.

Có thể giải thích nguyên nhân xảy ra phản ứng bằng tình trạng bệnh lý của người bệnh hoặc các thuốc sử dụng đồng thời.

Thông tin về việc ngừng sử dụng thuốc có thể thiếu hoặc không rõ ràng.

Không chắc chắn

Phản ứng được mô tả có mối liên hệ không rõ ràng với thời gian sử dụng thuốc ( nguyên nhân do thuốc nghi ngờ là không chắc chắn).

Có thể giải thích nguyên nhân xảy ra phản ứng bằng tình trạng bệnh lý của người bệnh hoặc các thuốc sử dụng đồng thời.

Có điều kiện hoặc chưa phân loại

Phản ứng bất thường đã xảy ra, nhưng cần thêm thông tin để đánh giá, hoặc

Những dữ liệu bổ sung đang được đánh giá

Không có mối quan hệ hoặc

không thể phân loại

Báo cáo đưa ra một phản ứng nghi ngờ là phản ứng có hại của thuốc; nhưng không thể đánh giá vì thông tin không đầy đủ hoặc không thống nhất; không thể thu thập thêm thông tin bổ sung hoặc xác thực lại dữ liệu.

 

 

Thang Naranjo

Thang

Câu hỏi đánh giá

Tính điểm

Điểm

Không

Không biết

 

1

Biến cố có được mô tả trong y văn trước đó không?

1

0

0

 

2

Biến cố bất lợi có xuất hiện sau khi điều trị bằng thuốc nghi ngờ không?

2

-1

0

 

3

Phản ứng bất lợi có được cải thiện sau khi ngừng thuốc hoặc dùng chất đối kháng không?

1

0

0

 

4

Phản ứng bất lợi có tái xuất hiện khi dùng lại thuốc không?

2

-1

0

 

5

Có nguyên nhân khác (trừ thuốc) là nguyên nhân gây ra phản ứng hay không?

-1

2

0

 

6

Phản ứng có xuất hiện khi dùng placebo không?

-1

1

0

 

7

Nồng độ thuốc trong máu ( hay các dịch sinh học khác) có ở ngưỡng gây độc không?

1

0

0

 

8

Phản ứng có nghiêm trọng hơn khi tăng liều hoặc ít nghiêm trọng hơn khi giảm liều không?

1

0

0

 

9

Bệnh nhân có gặp phản ứng tương tự với thuốc nghi ngờ hoặc các thuốc tương tự trước đó không?

1

0

0

 

10

Biến cố bất lợi có được xác nhận bằng những bằng chứng khách quan không?

1

0

0

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm số thu được có ý nghĩa

>= 9: chắc chắn

5 – 8: có khả năng

1 – 4: có thể

<1 hoặc  = 0: nghi ngờ