Comirnaty và Spikevax: EMA khuyến cáo về liều bổ sung và liều tăng cường

 

CHMP kết luận rằng có thể tiêm liều bổ sung vắc xin COVID-19 Corminaty (Pfizer) và Spikevax (Moderna) cho người có hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng, ít nhất 28 ngày sau liều thứ 2.

Khuyến cáo này được đưa ra dựa trên kết quả từ một số nghiên cứu cho thấy liều bổ sung các loại vắc xin này làm tăng khả năng sinh kháng thể chống vi rút gây COVID-19 ở bệnh nhân ghép tạng suy giảm miễn dịch.

 

Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp chỉ ra khả năng sinh kháng thể ở các bệnh nhân này sẽ bảo vệ người bệnh chống lại COVID-19, tuy nhiên, liều bổ sung được kỳ vọng làm tăng khả năng bảo vệ ít nhất ở một số bệnh nhân. EMA sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu mới về hiệu quả của liều vắc xin thứ 3.

 

Tờ thông tin sản phẩm của các loại vắc xin này sẽ được cập nhật để bổ sung khuyến cáo trên.

 

Liều vắc xin tăng cường

 

Cần phân biệt giữa liều bổ sung cho người có hệ miễn dịch suy yếu và liều tăng cường cho người có hệ miễn dịch bình thường.

 

Đối với liều tăng cường, CHMP đã đánh giá dữ liệu của Comirnaty. Kết quả chỉ ra nồng độ kháng thể tăng khi sử dụng liều tăng cường sau tiêm liều thứ 2 khoảng 6 tháng ở người từ 18 đến 55 tuổi.

 

Dựa trên dữ liệu này, Ủy ban kết luận có thể cân nhắc tiêm liều tăng cường ít nhất 6 tháng sau khi tiêm liều thứ 2 ở người từ 18 tuổi trở lên.

 

Ở cấp quốc gia, các cơ quan y tế công cộng có thể đưa ra các khuyến nghị chính thức về việc sử dụng liều tăng cường, có tính đến dữ liệu hiệu quả mới được đưa ra và dữ liệu an toàn hạn chế.

 

Nguy cơ mắc các tình trạng viêm cơ tim hoặc các phản ứng có hại rất hiếm gặp khác sau khi tiêm liều tăng cường chưa xác định được và đang được theo dõi cẩn thận. EMA sẽ tiếp tục theo dõi tất cả dữ liệu và tính an toàn và hiệu quả đối với tất cả các loại vắc xin khác.

 

Thông tin thêm về khuyến cáo liều tăng cường của vắc xin Comirnaty sẽ được cập nhật vào Tờ thông tin sản phẩm.

 

Hiện tại, Ủy ban đang đánh giá dữ liệu về liều tăng cường vắc xin Spikevax. EMA sẽ thông báo kết quả khi kết thúc đánh giá.

 

Nguồn: https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-ema-recommendations-extra-doses-boosters

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan