COVID-19: Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy việc sử dụng hợp lý paracetamol

 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ANSM nhắc nhở bệnh nhân và các cán bộ y tế rằng trong trường hợp đau và/hoặc sốt, việc sử dụng paracetamol được ưu tiên trong khi tuân thủ các quy tắc sử dụng thuốc hợp lý. ANSM cũng cảnh báo về sự cần thiết của việc không kê đơn, cấp phát hoặc dự trữ không cần thiết các loại thuốc có chứa paracetamol.

Để đảm bảo tính sẵn có của thuốc, từ ngày 18 tháng 3 năm 2020, dược sĩ có thể cấp phát mà không cần đơn thuốc một hộp paracetamol (hàm lượng 500 mg hoặc 1 g) cho mỗi bệnh nhân không có triệu chứng, hoặc 2 hộp (hàm lượng 500 mg hoặc 1 g) trong trường hợp bệnh nhân có triệu chứng (đau và/hoặc sốt). Việc bán trực tuyến các loại thuốc chứa paracetamol, ibuprofen và aspirin đã bị đình chỉ.

 

Nhắc lại các quy tắc sử dụng thuốc hạ sốt hợp lý

Trong trường hợp đau và/hoặc sốt, đặc biệt là trong trường hợp nhiễm khuẩn, ANSM kêu gọi bệnh nhân và các cán bộ y tế ưu tiên sử dụng paracetamol. Trên thực tế, các thuốc chống viêm (bao gồm cả ibuprofen) có khả năng làm che giấu một bệnh nhiễm khuẩn và có thể làm nặng thêm tình trạng bệnh trong một số trường hợp. Nếu bệnh nhân đang được điều trị bằng thuốc chống viêm hoặc các corticosteroid, bệnh nhân không được ngừng điều trị và cần liên hệ với bác sĩ nếu cần thiết.

Khi được sử dụng  hợp lý, paracetamol là thuốc an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, trong trường hợp quá liều, paracetamol có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng không hồi phục trong một số trường hợp: sử dụng paracetamol không hợp lý là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh nhân phải ghép gan do thuốc tại Pháp. Thuật ngữ quá liều được định nghĩa là việc sử dụng một liều lượng không phù hợp, liều quá lớn cho mỗi lần dùng hoặc mỗi ngày và khoảng cách tối thiểu giữa các lần dùng không được tuân thủ.

 

Nguồn: https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/COVID-19-l-ANSM-prend-des-mesures-pour-favoriser-le-bon-usage-du-paracetamol

Điểm tin: CTV. Phan Thị Thúy Hằng, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan