6 yếu tố quan trọng để quản lý hiệu quả một đơn vị Thông tin thuốc

 

Việc cung cấp các khuyến cáo sử dụng thuốc dựa trên bằng chứng là một vai trò quan trọng của dược sĩ. Đáng tiếc, số lượng trung tâm thông tin thuốc (Drug Information Center - DIC) có thể đang giảm dần ở Hoa Kỳ. Đây có thể là kết quả của sự gia tăng các thông tin sức khoẻ tìm thấy được thông qua internet và các ứng dụng di động. Có 89 trung tâm thông tin thuốc được khảo sát vào năm 2008, kết quả một nghiên cứu gần đây cho thấy chỉ còn 75 DIC tương đương 84% các Trung tâm này đang hoạt động. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra thời gian đào tạo sinh viên ngành sức khoẻ và hỗ trợ các chương trình an toàn thuốc của các tổ chức đang tăng lên. Đây là nghiên cứu cuối cùng được tìm thấy về khảo sát số lượng các trung tâm thông tin thuốc tại Hoa Kỳ. Các công ty dược phẩm tự duy trì dịch vụ thông tin thuốc để phục vụ cho các sản phẩm của họ.

Hiệp hội Dược sĩ Hoa Kỳ (ASHP) đưa ra hướng dẫn cung cấp thông tin thuốc và vai trò quan trọng của dược sĩ. Dược sĩ có thể đóng góp các tài liệu y văn, đào tạo các cán bộ y tế và cung cấp thông tin thuốc cho người sử dụng. Một DIC có trụ sở tại trường đại học là mô hình khá hữu ích. Đây là lý do tại sao các DIC được cho là rất quan trọng và thật sự nên thành lập thêm các Trung tâm này.

 

Dưới đây là 6 yếu tố để quản lý hiệu quả DIC:

 

1. Quảng cáo DIC. Đảm bảo quảng cáo các dịch vụ của DIC tại các hội nghị dược phẩm và khi trình bày tại các chương trình đào tạo liên tục. Đây là cách rất tốt để thông báo về tất cả các dịch vụ mà DIC cung cấp. Tạo các danh thiếp để gửi cho các cán bộ y tế và bệnh nhân.

 

2. Trả lời một loạt các câu hỏi thông tin thuốc. Cho dù DIC đặt tại bệnh viện hay trường đại học, trả lời một loạt các câu hỏi sẽ nâng cao chuyên môn của dược sĩ. DIC của tôi đã trả lời một loạt các loại câu hỏi về phối hợp thuốc, liều lượng, tương tác thuốc, thiếu thuốc, thông tin về các thuốc trên thế giới, sử dụng thuốc off-label, luật dược, nhận dạng thuốc, phụ nữ có thai và cho con bú, và thuốc thú y.

 

3. Thiết lập mối quan hệ tốt với người liên lạc. Thiết lập một mối quan hệ tốt với các cán bộ y tế và bệnh nhân yêu cầu thông tin là điều bắt buộc. DIC vẫn sẽ là nguồn tài nguyên tin cậy của họ cho thông tin thuốc. Mối quan hệ này có thể được thiết lập thông qua tính chuyên nghiệp và thông tin chất lượng. Đảm bảo trả lời trong vòng 24 giờ qua phương thức email, fax hay điện thoại tuỳ theo yêu cầu người liên lạc. Ngoài ra, hãy cung cấp tài liệu tham khảo với tất cả thông tin được trả lời.

 

4. Duy trì cơ sở dữ liệu điện tử. Việc duy trì cơ sở dữ liệu điện tử sẽ cho phép các dược sĩ dễ dàng tìm kiếm các câu hỏi trước đó do họ có thể sẽ nhận được cùng một câu hỏi nhiều lần. Báo cáo hàng tháng số lượng câu hỏi thông tin thuốc và phân loại câu hỏi.

 

5. Cung cấp các chương trình thông tin thuốc tiếp cận cộng đồng. DIC của tác giả đã hợp tác với văn phòng cảnh sát địa phương cho các chương trình tiêu huỷ thuốc vào một thứ bảy mỗi tháng. Các học viên luân phiên cùng với người quản lý Trung tâm đã hỗ trợ tài liệu về thuốc để giúp xử lý. Ngoài ra, DIC này đã sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh để xác định thuốc và hướng dẫn người sử dụng đề phòng các độc tính. Điều này cung cấp một cơ hội giáo dục rất hữu ích cho sinh viên dược và cảnh sát. DIC này cũng giáo dục người cao tuổi về tầm quan trọng của vắc xin và an toàn thuốc.

 

6. Cung cấp các chương trình đào tạo theo yêu cầu cho cán bộ y tế. Cung cấp đào tạo cho các cán bộ y tế là cách tuyệt vời để giúp các đồng nghiệp luôn cập nhật các thông tin về thuốc. Các chủ đề có thể bao gồm các thay đổi trong luật dược, an toàn thuốc và cập nhật thuốc mới. Điều này sẽ giúp thể hiện kiến thức của dược sĩ và tăng yêu cầu thông tin thuốc tại DIC.

 

Nguồn: https://www.pharmacytimes.com/contributor/jennifer-gershman-pharmd-cph/2018/02/6-tips-for-managing-a-drug-information-center

Điểm tin: CTV. Nguyễn Quang Sáng, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan