Health Canada: Phối hợp Tecentriq (atezolizumab) với paclitaxel thông thường để điều trị ung thư vú tiến triển cục bộ không thể cắt bỏ hay ung thư vú di căn bộ ba âm tính KHÔNG làm giảm nguy cơ tiến triển di căn hoặc tử vong

 

Nghiên cứu đa trung tâm giai đoạn 3 (IMpassion131) chứng minh rằng phối hợp Tecentriq (atezolizumab) với paclitaxel thông thường KHÔNG làm giảm rõ rệt nguy cơ tiến triển di căn hoặc tử vong ở bệnh nhân ung thư vú tiến triển cục bộ không thể cắt bỏ (unresectable locally advanced) hay ung thư vú di căn bộ ba âm tính (Triple-negative breast cancer – TNBC) có biểu hiện PD - L1.

 

Cán bộ y tế được khuyến cáo rằng:

- Chỉ liệu pháp phối hợp Tecentriq (atezolizumab) với nab-paclitaxel (paclitaxel gắn với hạt nano albumin) được chấp thuận với điều kiện chờ đợi kết quả nghiên cứu lâm sàng chứng minh lợi ích. Liệu pháp điều trị cho bệnh nhân ung thư vú tiến triển cục bộ không thể cắt bỏ (unresectable locally advanced) hay ung thư vú di căn bộ ba âm tính (Triple-negative breast cancer – TNBC) có biểu hiện PD - L1 ≥ 1% và trước đó chưa hóa trị liệu cho ung thư di căn.

- Việc phối hợp Tecentriq (atezolizumab) với paclitaxel thông thường được chứng minh KHÔNG có hiệu quả hơn giả dược trong nhóm bệnh nhân trên.

- KHÔNG nên thay thế nab-paclitaxel bằng paclitaxel thông thường khi kê đơn, quản lý hoặc phân phát thuốc phối hợp với Tecentriq trong nhóm bệnh nhân trên.

 

Nguồn: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/february-2021.html#a6_2

Điểm tin: CTV. Tăng Quốc An; CTV. Nguyễn Hà Nhi, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến