Thông tin Y - Dược học

Cục QLD thông báo thu hồi thuốc Tobraquin

Ngày 29/01/2021, Cục Quản lý Dược có công văn số 615/QLD-CL thông báo về việc thu hồi thuốc nhỏ mắt Tobraquin do có mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu mô tả, định tính tobramycin, đ

xem tiếp >>