Thông tin Y - Dược học

Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Arual Conditioner Hair Regenerator

Ngày 14/01/2019, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 356/QLD-MP thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Arual Conditioner Hair Regenerator

xem tiếp >>