Pembrolizumab - tăng nguy cơ tiêu cơ vân

 

Cơ quan quản lý Dược phẩm Ả Rập Xê-út (SFDA)ra thông báo về một tín hiệu an toàn về nguy cơ tiêu cơ vân khi sử dụng pembrolizumab.

Pembrolizumab là kháng thể ức chế PD-1, ức chế phản ứng miễn dịch của tế bào T, bao gồm đáp ứng kháng sự phát triển khối u.

Tháng 3/2020, SFDA xem xét các bằng chứng liên quan đến mối quan hệ giữa pembrolizumab và tiêu cơ vân. Đánh giá dựa trên các báo cáo ca đơn lẻ gửi đến Trung tâm Cảnh giác Dược Quốc gia Ả Rập Xê-út.

Đánh giá của SFDA kết luận rằng những bằng chứng hiện tại có thể cho thấy mối quan hệ giữa pembrolizumab và tiêu cơ vân. Do vậy, tín hiệu này cần được đánh giá thêm. Nhân viên y tế nên chú ý biến cố bất lợi có thể xảy ra này.

 

Nguồn: WHO Pharmaceuticals Newsletter - N°1, 2021

Điểm tin: CTV. Tăng Quốc An, CTV. Nguyễn Hà Nhi, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến