WHO: Vắc xin COVID-19 Janssen và nguy cơ viêm mạch máu nhỏ

 

PRAC khuyến cáo nên cập nhật thông tin sản phẩm cho vắc xin COVID-19 Janssen (Ad26.COV2-S) về nguy cơ xảy ra tác dụng không mong muốn viêm mạch máu nhỏ biểu hiện trên da với tần suất không xác định. 

 

PRAC đã xem xét tổng cộng 21 trường hợp trên thế giới được cung cấp trong các báo cáo tóm tắt mới nhất về an toàn. Mười trường hợp được báo cáo là viêm mạch máu ngoài da đơn cơ quan (viêm mạch ảnh hưởng đến một cơ quan đơn lẻ). Trong phần lớn các trường hợp này, không thể xác định nguyên nhân khác, và trong 8 trường hợp, phản ứng xảy ra ngay sau khi tiêm vắc xin.

 

Nguồn: https://www.who.int/publications/i/item/who-pharmaceuticals-newsletter-2-2022

Điểm tin: CTV. Nguyễn Phương Thảo, CTV. Tăng Quốc An

Phụ trách: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến 

Các tin liên quan