BMJ: Mối liên quan giữa vắc xin covid-19, nhiễm SARS-CoV-2 và nguy cơ gặp biến cố thần kinh qua trung gian miễn dịch

 

Nghiên cứu nhằm xác định mối liên quan giữa vắc xin covid-19, nhiễm SARS-CoV-2 và nguy cơ gặp biến cố thần kinh qua trung gian miễn dịch. Nghiên cứu bao gồm 3 nhóm bệnh nhân:

Nhóm 1: 8 330 497 người đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin covid-19 ChAdOx1 nCoV-19, BNT162b2, mRNA-1273, hoặc Ad.26.COV2.S trong thời gian triển khai các chiến dịch tiêm chủng đến khi hết dữ liệu (Vương quốc Anh: 9/5/2021; Tây Ban Nha: 30/6/2021).

Nhóm 2: 735 870 người chưa tiêm vắc xin có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 lần đầu tiên từ ngày 1/9/2020,

Nhóm 3: 14 330 080 người tham gia trong quần thể dân số chung.

Tiêu chí nghiên cứu bao gồm tỷ lệ mắc bệnh liệt dây thần kinh mặt (Bell’s palsy), viêm não, hội chứng Guillain-Barré và viêm tủy ngang (transverse myelitis). Tỷ lệ mới mắc được ước tính trong 21 ngày kể từ mũi vắc xin đầu tiên, trong 90 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và từ năm 2017 đến năm 2019 đối với nhóm dân số chung. Từ đó ước tính được tỷ lệ mới mắc được chuẩn hóa. RR hiệu chỉnh được ước tính từ chuỗi báo cáo tự chứng.

 

Kết quả

Nghiên cứu gồm 4 376 535 người tiêm vắc xin ChAdOx1 nCoV-19, 3 588 318 người tiêm BNT162b2, 244 913 người tiêm mRNA-1273, và 120 731 người tiêm Ad26.CoV.2; 735 870 người nhiễm SARS-CoV-2; và 14 330 080 người trong quần thể dân số chung. Nhìn chung, tỷ lệ mắc bệnh liệt Bell, viêm não và hội chứng Guillain-Barré sau khi tiêm vắc xin tương đương tỷ lệ trong quần thể dân số chung. Nghiên cứu chỉ ghi nhận báo cáo chuỗi bệnh liệt Bell, do khả năng thống kê hạn chế, không phát hiện tín hiệu an toàn đối với người đã tiêm chủng. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc ở nhóm người nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn nhóm dân số chung. Trong cơ sở dữ liệu của Vương quốc Anh, tỷ lệ mới mắc được chuẩn hóa của bệnh liệt Bell là 1,33 (1,02-1,74), của bệnh viêm não là 6,89 (3,82-12,44) và của hội chứng Guillain-Barré là 3,53 (1,83-6,77). Hiếm gặp trường hợp viêm tủy ngang (< 5 trường hợp trong quần thể đã tiêm chủng), do vậy không phân tích được.

 

Kết luận

Không phát hiện được tín hiệu an toàn giữa tiêm chủng covid-19 với biến cố thần kinh qua trung gian miễn dịch (bệnh liệt Bell, viêm não, hội chứng Guillain-Barré và viêm tủy ngang). Tuy nhiên, người nhiễm SARS-CoV-2 có nguy cơ mắc bệnh liệt Bell, viêm não và hội chứng Guillain-Barré cao hơn.

 

Nguồn: Association between covid-19 vaccination, SARS-CoV-2 infection, and risk of immune mediated neurological events: population based cohort and self-controlled case series analysis | The BMJ

Điểm tin: CTV. Nguyễn Hà Nhi, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến