Thoái đơn, phương pháp 3 S và S để ngừng thuốc

Thoái đơn được định nghĩa là hành động ngừng chỉ định một phương pháp điều trị (không chỉ là thuốc) không cần thiết hoặc nguy hiểm sau khi cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Thoái đơn cũng được định nghĩa như là một hành động “chuyển hóa (biến đổi và loại bỏ) một đơn thuốc”. Thoái đơn đặc biệt quan trọng ở bệnh nhân cao tuổi, những người thường xuyên được kê đơn thuốc và việc thoái đơn thường rất khó khăn.

 

Trong trường hợp đơn có nhiều thuốc, việc thoái đơn  có thể dựa vào phương pháp 3 S và S (Journal of pharmacology & pharmacotherapeutics. 2016;7:133-7):

 

1. Xem xét và phân loại

- Xem xét tất cả các thuốc trong đơn thuốc của bệnh nhân thông qua việc phân tích các tương tác dược động và dược lực của thuốc

- Phân loại thuốc thành thuốc “cần thiết” và “không cần thiết” bằng cách đánh giá tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ, cũng như mong muốn của bệnh nhân (và  chi phí)

 

2. Giữ lại và loại bỏ

- Giữ lại (giữ nguyên hoặc thay thế) các thuốc được coi là hoàn toàn “cần thiết” với bệnh nhân

- Loại bỏ các thuốc trùng lặp, có tính chất dược lực giống nhau cũng như các thuốc  không kê đơn, vitamin, thực phẩm chức năng và các thuốc có hại

 

3. Giáo dục và giám sát:

- Giáo dục bệnh nhân về lợi ích của việc thoái đơn  bằng cách nhấn mạnh vào các biện pháp không dùng thuốc để nâng cao chất lượng cuộc sống

- Giám sát (hoặc theo dõi) sự tuân thủ của bệnh nhân đối với việc thoái đơn

 

Nguồn: Bulletin d’Informations de Pharmacologie Clinique de la région Occitanie (tháng 6/2020)

Tác giả: TS. François Montastruc – Toulouse

Người dịch: SVD5. Nguyễn Ngọc Triển, ThS. Trần Thị Khánh Ngân