Tin hoạt động

Thông báo về hình thức tiếp nhận báo cáo theo dõi an toàn của thuốc theo mẫu 2A, 2B, 2C tại Thông tư số 08/2022/TT-BYT

Thực hiện các quy định về báo cáo theo dõi, đánh giá an toàn, hiệu quả tại Điều 5, Thông tư số 08/2022/TT-BYT, để thuận tiện cho việc tiếp nhận, theo dõi báo cáo của các đơn vị, Trung tâm DI&ADR Quốc

xem tiếp >>