Tin hoạt động

Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XX

Ngày 08 tháng 01 năm 2020, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ lần thứ XX và Hội nghị nghiên cứu sinh năm 2019

xem tiếp >>