Tin hoạt động

Danh sách khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo cáo ADR năm 2018

Theo Quyết định số 734/DHN-QĐ ngày 26/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội, 15 tập thể được tặng Giấy khen do đã có thành tích tốt trong công tác báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) n

xem tiếp >>