Tin hoạt động

Giới thiệu về Chương trình đào tạo liên tục về nâng cao năng lực Dược sĩ lâm sàng

Đây là các chuyên đề mới do Trung tâm DI&ADR Quốc gia là đơn vị đầu mối về giảng dạy và nằm trong Chương trình đào tạo liên tục được phê duyệt bởi Trường Đại học Dược Hà Nội theo Quyết định 104/QĐ-DHN

xem tiếp >>