Tin hoạt động

Tập huấn Cập nhật một số vấn đề mới về sử dụng kháng sinh trong Nhi khoa (16/4/2022)

Khoá tập huấn Cập nhật một số vấn đề mới về sử dụng kháng sinh trong Nhi khoa dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2022 theo hình thức trực tuyến.

xem tiếp >>