Truy cập miễn phí Cơ sở dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về phản ứng có hại (VIGIBASE)

Ngày 17/04/2015, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cho ra mắt cổng thông tin VigiAccess nhằm giúp cán bộ y tế cũng như người dân thực hiện tìm kiếm các thông tin về phản ứng có hại của thuốc trong cơ sở dữ liệu toàn cầu của WHO về báo cáo phản ứng có hại của thuốc (VIGIBASE).

 

 

 

Ngày 17/04/2015, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cho ra mắt cổng thông tin VigiAccess nhằm giúp cán bộ y tế cũng như người dân thực hiện tìm kiếm các thông tin về phản ứng có hại của thuốc trong cơ sở dữ liệu toàn cầu của WHO về báo cáo phản ứng có hại của thuốc (VIGIBASE).

 

Cán bộ y tế có thể tham khảo thêm thông tin và thực hiện đăng ký, truy cập VigiAccess miễn phí tại địa chỉ:

http://who-umc.org/DynPage.aspx?id=105196&mn1=7347&mn2=7489&mn3=7248&newsid=11798 

 

DS. Nguyễn Hoàng Anh (tóm tắt)