FDA: Ngày 23/10/2019, Perrigo Company plc tự nguyên thu hồi các thuốc ranitidin của công ty cung cấp do thuốc có thể chứa NDMA vượt ngưỡng cho phép

 

Perrigo Company thông báo tự nguyện thu hồi tất cả các chế phẩm chứa ranitidin như một biện pháp thận trọng. Việc thu hồi do các thuốc này có thể chứa tạp chất nitrosamin – NDMA.

Sau khi FDA thông báo thuốc ranitidin có thể chứa NDMA, Perrigo đã tiến hành kiểm nghiệm ngay nguyên liệu hoạt chất ranitidin và các thành phẩm chứa ranitin. Ngày 8/10/2019, công ty này đã tạm dừng phân phối các lô thuốc ranitidin dựa vào kết quả sơ bộ. Dựa trên dữ liệu tổng kết được, Perrigo đã đưa ra quyết định thu hồi tự nguyện toàn bộ các thuốc này.

Công ty này cam kết cung cấp sản phẩm đảm bảo an toàn cho người bệnh và sẽ tiếp tục thông tin về kết quả kiểm nghiệm cho cơ quan quản lý. Người bệnh cần liên hệ với cán bộ y tế nếu có bất cứ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng các thuốc này. Perrigo đang thông báo đến khách hàng bán lẻ bằng điện thoại, email hoặc phương tiện truyền thông khác về đợt thu hồi này để khách hàng sắp xếp trả lại các sản phẩm bị thu hồi

 

Nguồn: https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/perrigo-company-plc-issues-voluntary-worldwide-recall-ranitidine-due-possible-presence-impurity-n 

Điểm tin: DS. Nguyễn Thị Tuyến


Các tin liên quan