Health Canada: Ngày 02/12/2019, Cơ quan quản lý Y tế Canada cập nhật đánh giá tạp chất nitrosamin trong một số loại thuốc

 

Health Canada đang làm việc để giải quyết vấn đề nhiễm tạp chất NMDA và các tạp chất nitrosamin tương tự được tìm thấy trong các thuốc “sartan” từ 2018 và gần đây là một số thuốc ranitidin.

Health Canada đã mở rộng nỗ lực đánh giá nguy cơ nhiễm nitrosamin trong các thuốc khác ngoài các sartan và ranitidin, cùng với các biện pháp giải quyết và dự phòng nhiễm tạp. Health Canada cũng chia sẻ thông tin cho tất cả các công ty dược phẩm tại Canada để tìm ra nguyên nhân chính gây nhiễm tạp. Cơ quan này yêu cầu các công ty:

- Rà soát tất cả các sản phẩm và quy trình sản xuất để phát hiện nguy cơ có mặt tạp chất nitrosamin

- Thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo chế phẩm không chứa nitrosamin ở hàm lượng vượt quá ngưỡng cho phép

- Kiểm nghiệm các sản phẩm nếu xác định có nguy cơ nhiễm tạp và

- Báo cáo ngay với Health Canada nếu phát hiện nitrosamin

Ngoài kiểm nghiệm bởi công ty, Health Canada cũng đã tiến hành kiểm nghiệm một số thuốc sartan và ranitidin, và xây dựng phương pháp kiểm nghiệm để cung cấp các lựa chọn thử nghiệm được sử dụng bởi công ty sản xuât và các cơ quan quản lý khác

Health Canada cũng đang phối hợp với các đối tác quốc tế bao gồm FDA và EMA. Health Canada cũng nắm được rằng FDA đã phát hiện NDMA trong nizatidin, một loại thuốc kê đơn có cấu trúc hóa học tương tự ranitidin. Trước thông tin này và theo yêu cầu của Health Canada, công ty đã tự nguyện ngừng bán loại thuốc này tại Canada trong khi cơ quan quản lý điều tra vấn đề này. Hiện tại, chế phẩm này không bị thu hồi tại Canada.

Health Canada đang tiếp tục làm việc với các công ty và các đối tác quốc tế để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này. Cơ quan này sẽ có những biện pháp cụ thể nếu xác định nguy cơ gây hại với người dân Canada và sẽ thận trọng trong thông báo cho người dân các thông tin an toàn mới.

 

Nguồn: https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71770a-eng.php

Điểm tin: DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan