EMA: Kết thúc đánh giá về huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu liên quan đến vắc-xin Vaxzevria

 

Uỷ ban sử dụng thuốc trên người của EMA (CHMP) đã hoàn thành phân tích dữ liệu bổ sung về nguy cơ hình thành cục máu đông bất thường liên quan đến giảm tiểu cầu trong máu (huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu - TTS) và việc tiêm Vaxzevria liều thứ hai. Kết quả này củng cố quan điểm tạm thời trước đó vào tháng 4 năm 2021. Ủy ban Châu Âu đã đưa ra một ý kiến mang tính khoa học về vấn đề trên sau các báo cáo ban đầu về TTS liên quan đến vắc-xin. EMA đã phân tích tất cả các dữ liệu sẵn có, dữ liệu tiêm chủng chi tiết từ các quốc gia thành viên, bao gồm cả dữ liệu mới nhất về TTS từ các báo cáo tự nguyện trong cơ sở dữ liệu về phản ứng có hại của Châu Âu EudraVigilance. Đồng thời, Ủy ban an toàn của EMA (PRAC) đã đánh giá chi tiết một nghiên cứu được ủy quyền, bổ sung về nguy cơ đông máu.

 

EMA chưa có đủ bằng chứng để xác định chính xác những yếu tố nguy cơ dẫn tới tình trạng TTS. Các báo cáo tự nguyện liên quan đến phơi nhiễm vắc xin đã gợi ý về việc tăng nguy cơ trên phụ nữ và người trẻ tuổi, đồng thời nguy cơ thấp hơn sau khi tiêm liều hai. Tuy nhiên, những khác biệt này chưa thể khẳng định do hạn chế trong cách thu thập dữ liệu của nghiên cứu

 

EMA khuyến cáo tiếp tục tiêm Vaxzevria liều hai từ 4 đến 12 tuần sau liều đầu, khuyến cáo này phù hợp với thông tin của sản phẩm. Chưa có bằng chứng cho thấy bất kỳ ảnh hưởng nào đến nguy cơ xảy ra TTS khi trì hoãn tiêm liều hai. Trong trường hợp không tiêm Vaxzevria liều thứ hai, cũng chưa có khuyến cáo chắn chắn nào về việc sử dụng một loại vắc-xin thay thế khác.

 

CHMP sẽ sớm công bố báo cáo chi tiết về vấn đề trên.

 

Nguồn: https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-13-16-september-2021

Điểm tin: CTV. Lê Thị Nguyệt Minh, CTV. Đinh Thị Thủy, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan