Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) thông báo bắt đầu quá trình đánh giá lại độ an toàn của ibuprofen liều cao (2400 mg/ngày) sử dụng trong thời gian dài.

Ngày 13/06/2014, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) thông báo bắt đầu quá trình đánh giá lại độ an toàn của ibuprofen liều cao (2400 mg/ngày) sử dụng trong thời gian dài.

 

Ngày 13/06/2014, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) thông báo bắt đầu quá trình đánh giá lại độ an toàn của ibuprofen liều cao (2400 mg/ngày) sử dụng trong thời gian dài. Quá trình đánh giá lại này bắt đầu từ ngày 09/06/2014 theo yêu cầu của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Sản phẩm y tế Anh (MHRA) theo điều 31 chỉ thị 2001/83/EC. Cơ quan quản lý này quan ngại ibuprofen toàn thân dùng liều cao trong thời gian dài có thể gây nguy cơ trên tim mạch tương tự như các thuốc ức chế COX-2. Quá trình đánh giá hiện đang được tiến hành bởi Ủy ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác dược (PRAC) thuộc EMA.

Ảnh minh họa: Internet.

Các dữ liệu an toàn thuốc hiện có cho thấy nguy cơ tim mạch liên quan đến diclofenac và ibuprofen liều cao có thể tương tự như nguy cơ đã biết liên quan đến các thuốc ức chế COX-2. Năm 2013, PRAC đã tiến hành đánh giá các dữ liệu liên quan đến nguy cơ tim mạch của diclofenac liều cao sử dụng trong thời gian dài và đưa ra khuyến cáo để giảm thiểu nguy cơ này. Hiện PRAC tiến hành quá trình đánh giá tương tự đối với ibuprofen.

Trước khi có kết quả đánh giá cuối cùng, bệnh nhân cần tuân thủ việc sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn sử dụng và theo chỉ dẫn của cán bộ y tế.

Tổng hợp tin: Trần Thúy Ngần.

Các tin liên quan