Pegfilgrastim- tăng nguy cơ giảm tiểu cầu

Điểm tin đáng chú ý từ bản tin WHO Pharmaceutical Newsletter số 3/2020

 

MHLW và PMDA thông báo tờ thông tin sản phẩm của pegfilgrastim sẽ được bổ sung tác dụng không mong muốn làm gia tăng nguy cơ giảm tiểu cầu.

Pegfilgrastim được chỉ định trong trường hợp sốt, giảm bạch cầu do hóa trị liệu.

Trong 3 năm gần đây, có 30 trường hợp liên quan đến giảm tiểu cầu trên các bệnh nhân sử dụng pegfilgrastim được ghi nhận tại Nhật Bản. Trong đó có 1 trường hợp không thể loại trừ được mối quan hệ nhân quả giữa thuốc với tác dụng bất lợi. Không có trường hợp tử vong được báo cáo.

 

Một nghiên cứu dịch tễ về mối liên quan giữa pegfilgrastim và giảm tiểu cầu được thực hiện tại Nhật Bản. Kết quả chỉ ra bệnh nhân sử dụng pegfilgrastim có nguy cơ giảm tiểu cầu đáng kể so với nhóm bệnh nhân không sử dụng thuốc này. MHLW và PMDA kết luận cần sửa đổi tờ thông tin sản phẩm của pegfilgrastim để bổ sung nguy cơ này.

 

Nguồn: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332674/9789240007260-eng.pdf?ua=1

Điểm tin: CTV. Đồng Thị Thanh Huế, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan