ANSM: Pháp phê duyệt khuyến cáo sử dụng tạm thời nhằm đảm bảo an toàn đối với Uvestérol VITAMINE A.D.E.C trong trường hợp không có điều trị thay thế

Ngày 13/01/2017,Pháp thông báo đã phê duyệt khuyến cáo sử dụng tạm thời nhằm đảm bảo an toàn đối với Uvestérol VITAMINE A.D.E.C trong trường hợp không có điều trị thay thế. Sản phẩm này sẽ được chuyển sang cấp phát tại nhà thuốc bệnh viện.

 

Ngày 13/01/2017, Pháp thông báo đã phê duyệt khuyến cáo sử dụng tạm thời nhằm đảm bảo an toàn đối với Uvestérol VITAMINE A.D.E.C trong trường hợp không có điều trị thay thế. Sản phẩm này sẽ được chuyển sang cấp phát tại nhà thuốc bệnh viện.

Sau trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng Uvestérol D, để thận trọng, ANSM đã đình chỉ lưu hành Uvestérol D từ ngày 06/01/2017. Chế phẩm Uvestérol VITAMINE A.D.E.C có cách dùng tương tự nhưng chỉ dành cho những tình trạng đặc biệt không có thuốc thay thế và điều trị trong bệnh viện. Chế phẩm này được đưa vào danh mục loại I các thuốc có độc tính và được kê đơn và sử dụng tại bệnh viện trên trẻ sinh non và trẻ đang bú mẹ có nguy cơ thiếu hay hấp thu kém các vitamin A, D, E và C (bệnh xơ nang, ứ mật hoặc suy ruột).

 

Nguồn: ANSM

Điểm tin: Dương Khánh Linh

Các tin liên quan