Điểm tin nghiên cứu mới công bố (JAMA): Đau lưng, đau hông, đau đầu gối: sử dụng opioid hay không?

Giai đoạn gần đây báo chí Pháp đang đưa tin về vấn nạn lạm dụng opioid ở khu vực Bắc Mỹ. Đây cũng là lúc cần xem xét lại về hiệu quả thực sự của các thuốc nhóm opioid trong quản lý các bệnh lý khác nhau.

 

 

 

Giai đoạn gần đây báo chí Pháp đang đưa tin về vấn nạn lạm dụng opioid ở khu vực Bắc Mỹ. Đây cũng là lúc cần xem xét lại về hiệu quả thực sự của các thuốc nhóm opioid trong quản lý các bệnh lý khác nhau. Bên cạnh các quan điểm khác nhau và chưa bàn đến vấn đề về các phản ứng có hại của thuốc và phụ thuộc thuốc, thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên SPACE đã so sánh hiệu quả của nhóm opioid và không opioid trong giảm đau thấp khớp (JAMA, 2018, 319, 872). Đây là thử nghiệm lâm sàng bán thực hành diễn ra trong 12 tháng trên những bệnh nhân vẫn có đau vừa đến đau nặng mặc dù đã được sử dụng thuốc giảm đau. Thử nghiệm này tiến hành trên 240 bệnh nhân với tiêu chí nghiên cứu chính là đánh giá tình trạng đau theo thang BPI (Brief Pain Inventory - bộ câu hỏi đánh giá tổng quát về đau).

 

Kết quả cho thấy trong 240 bệnh nhân, chỉ có 234 bệnh nhân có tình trạng được cải thiện trong quá trình thử nghiệm khi kết thúc nghiê cứu nhưng không có sự khác biệt giữa 2 nhóm vào thời điểm 3, 6, 9 và 12 tháng. Cường độ đau (tiêu chí nghiên cứu phụ) thấp hơn và có ý nghĩa thống kê ở nhóm không sử dụng opioid vào thời điểm 12 tháng và nhóm sử dụng opioid có ghi nhận nhiều hơn về các phản ứng có hại của thuốc (tiêu chí nghiên cứu phụ).

 

Các tác giả kết luận rằng: hiệu quả giảm đau khi sử dụng các thuốc opioid không vượt trội so với điều trị bằng thuốc không opioid trong 12 tháng. Những kết quả trên không ủng hộ việc khởi đầu giảm đau mức độ từ trung bình đến nặng với đau lưng, đau hông và đau gối bằng các opioid.

 

Tài liệu tham khảo: (JAMA, 2018, 319, 872)- Effect of Opioid vs Nonopioid Medications on Pain-Related Function in Patients With Chronic Back Pain or Hip or Knee Osteoarthritis Pain -The SPACE Randomized Clinical Trial

(https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2673971)

 

 

Người tổng hợp: Vũ Đức Hoàn - Dương Khánh Linh

Các tin liên quan