Lựa chọn năm:

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2017

2016 đi tới: Bài Luận/Luận văn đi tới: Báo cáo khoa học/Báo cáo tại hội nghị

Khóa luận/Luận Văn
 1. Lê Thị Thảo
  Phân tích vai trò của Dược sĩ với báo cáo tự nguyện phản ứng có hại của thuốc trong cơ sở dữ liệu của Việt Nam giai đoạn 2010-2014

  Luận văn Thạc sĩ Dược học 2. Lê Diên Đức
  Đánh giá việc sử dụng nhóm thuốc ức chế bơm protton trong dự phòng loét tiêu hóa do stress tại một bệnh viện tuyến trung ương

  Luận văn Thạc sĩ Dược học 3. Dương Thanh Hải
  Nghiên cứu độc tính thận trên bệnh nhân sử dụng colistin tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai

  Luận văn Thạc sĩ Dược học 4. Nguyễn Thúy Hằng
  Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Trung ương

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 5. Nguyễn Quốc Nam
  Phân tích tính hợp lý của việc sử dụng thuốc ức chế bơm proton trong dự phòng loét do stress tại một bệnh viện tuyến Trung ương

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 6. Nguyễn Hồng Dương
  Lao đa kháng thuốc: Tổng quan về biến cố bất lợi của thuốc và mô tả dữ liệu từ hệ thống báo cáo tự nguyện tại Việt Nam

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 7. Bùi Thị Trà
  Phân tích kiến thức, thái độ, thực hành của cán bộ y tế về hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh khu vực phía bắc

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 8. Trần Việt Long
  Khảo sát thực trạng báo cáo ADR của đơn vị kinh doanh thuốc giai đoạn 2014-2015

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩBài báo khoa học/Báo cáo tại hội nghị
 1. Lã Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy Vân, Masaya Kato, Nguyễn Hoàng Anh, Trần Ngân Hà, Nguyễn Phương Thúy, Nguyễn Hoàng Anh B, Lê Thị Hường
  Đánh giá độc tính trên thận liên quan đến TDF ở bệnh nhân điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam

  Hội nghị khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI 2. Nguyễn Tiến Pháp, Trần Ngân Hà, Võ Thị Thu Thủy, Vũ Đình Hòa, Đỗ Duy Cường, Nguyễn Hoàng Anh
  Đánh giá độc tính trên thận liên quan đến tenofovir ở bệnh nhân điều trị ARV tại phòng khám ngoại trú, Bệnh viện Bạch Mai

  Tạp chí Dược học.- Năm 2016, số 1, tr.43-48 3. Đào Xuân Cơ, Nguyễn Đăng Tuân, Phạm Hồng Nhung, Đỗ Thị Hồng Gấm, Dương Thanh Hải, Nguyễn Gia Bình, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Anh, Bùi Thị Hảo
  Phân tích hiệu quả và độc tính trên thận của chế độ liều cao colistin trên bệnh nhân nhiễm trùng bệnh viện tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai

  Tạp chí Y học Việt Nam.-Năm 2016, Tháng 4, số chuyên đề: Hội nghị Hồi sức cấp cứu và chống độc, tr.36-43 4. Đào Xuân Cơ, Dương Thanh Hải, Trần Nhân Thắng, Đỗ Thị Hồng Gấm, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Anh
  Nghiên cứu độc tính thận trên bệnh nhân sử dụng colistin tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai

  Tạp chí Y học Việt Nam.- Năm 2016, Tháng 4, Số chuyên đề: Hồi sức cấp cứu và chống độc. tr.120-133 5. Dương Khánh Linh, Dương Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Hồng Thủy
  Đánh giá tác động can thiệp Dược lâm sàng trong sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch tại một bệnh viện tuyến trung ương

  Tạp chí Y học thực hành.-2016, số 1005 (Kỷ yếu hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ XVIII), tr.570-574 6. Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Phương Chi, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Thu Thủy, Nguyễn Thị Phương Nhung, Trần Thị Lan Anh
  Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành của cán bộ y tế về báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại mười bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

  Tạp chí Dược học.-2016, số 7(483), tr.2-5+56 7. Trần Anh Tuấn, Lê Bá Hải, Lương Anh Tùng (dịch)
  Thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs): Lựa chọn an toàn hơn điều trị (dịch)

  Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc .- 2016, số 1, tr.36-39 8. Nguyễn Thúy Hằng, Phạm Thu Hà, Nguyễn Mai Hoa, Trần Thúy Ngần, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Hồng Hà
  Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Trung ương

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc .- Năm 2016, số đặc biệt chào mừng 55 năm Trường Đại học Dược Hà Nội xây dựng và phát triển, tr. 137-141 9. Nguyễn Vĩnh Nam, Trần Việt Long, Lương Anh Tùng, Nguyễn Hoàng Anh
  Khảo sát thực trạng báo cáo phản ứng có hại của thuốc của các đơn vị kinh doanh thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2014-2015

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc .- Năm 2016, số đặc biệt chào mừng 55 năm Trường Đại học Dược Hà Nội xây dựng và phát triển, tr. 142-147 10. Trần Thị Ngọc, Trần Ngân Hà, Nguyễn Khắc Dũng, Trần Thu Thủy, Nguyễn Thị Phương Ngọc, Hoàng Thị Minh Hiền, Phạm Thị Diệu Huyền, Nguyễn Hoàng Anh
  Tầm soát tổn thương gan do thuốc thông qua kết quả xét nghiệm cận lâm sàng tại Bệnh viện Hữu Nghị

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc .- Năm 2016, số đặc biệt chào mừng 55 năm Trường Đại học Dược Hà Nội xây dựng và phát triển, tr. 148-155 11. Lê Thị Thảo, Nguyễn Phương Thúy, Vũ Thị Thu Hương, Nguyễn Hoàng Anh
  Phân tích vai trò của dược sĩ với báo cáo tự nguyện phản ứng có hại của thuốc tại Việt Nam

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc .- Năm 2016, số đặc biệt chào mừng 55 năm Trường Đại học Dược Hà Nội xây dựng và phát triển, tr. 161-169 12. Đoàn Thị Phương, Lê Vân Anh, Trần Nhân Thắng, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Anh
  Khảo sát sử dụng kháng sinh linezolid tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2015

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc .- Năm 2016, số đặc biệt chào mừng 55 năm Trường Đại học Dược Hà Nội xây dựng và phát triển, tr. 184-188 13. Nguyễn Thúy Hằng, Phạm Thu Hà, Nguyễn Mai Hoa, Trần Thúy Ngần, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Hồng Hà
  Xây dựng danh mục tương tác cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Trung ương

  Hội nghị KHCN Trường Đại học Dược Hà Nội - 55 năm xây dựng và phát triển, 102 năm đào tạo Dược sĩ, ngày 11 tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội. 14. Trần Thị Ngọc, Trần Ngân Hà, Nguyễn Khắc Dũng, Trần Thu Thủy, Phạm Thị Diệu Huyền, Hoàng Thị Minh Hiền, Nguyễn Thị Phương Ngọc, Nguyễn Hoàng Anh
  Tầm soát tổn thương gan do thuốc thông qua kết quả xét nghiệm cận lâm sàng tại Bệnh viện Hữu Nghị

  Hội nghị KHCN Trường Đại học Dược Hà Nội - 55 năm xây dựng và phát triển, 102 năm đào tạo Dược sĩ, ngày 11 tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội. 15. Lê Thị Thảo, Nguyễn Phương Thúy, Vũ Thị Thu Hương, Nguyễn Hoàng Anh
  Vai trò của dược sĩ với hoạt động báo cáo ADR ở Việt Nam

  Hội nghị KHCN Trường Đại học Dược Hà Nội - 55 năm xây dựng và phát triển, 102 năm đào tạo Dược sĩ, ngày 11 tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội. 16. Đoàn Thị Phương, Lê Vân Anh, Trần Nhân Thắng, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Anh
  Khảo sát sử dụng kháng sinh linezolid tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2015

  Hội nghị KHCN Trường Đại học Dược Hà Nội - 55 năm xây dựng và phát triển, 102 năm đào tạo Dược sĩ, ngày 11 tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội. 17. Nguyễn Vĩnh Nam, Trần Việt Long, Lương Anh Tùng, Nguyễn Hoàng Anh
  Khảo sát thực trạng báo cáo phản ứng có hại của thuốc của các đơn vị kinh doanh thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2014-2015

  Hội nghị KHCN Trường Đại học Dược Hà Nội - 55 năm xây dựng và phát triển, 102 năm đào tạo Dược sĩ, ngày 11 tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội. 18. Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Hoàng Anh, Trần Thị Lan Anh, Lê Thu Thủy
  Phân tích một số giải pháp tăng cường hoạt động báo cáo ADR tại 10 bệnh viện tuyến tỉnh tại Việt Nam

  Tạp chí Dược học.- Năm 2016, số 10, tr.45-492015 đi tới: Bài Luận/Luận văn đi tới: Báo cáo khoa học/Báo cáo tại hội nghị

Khóa luận/Luận Văn
 1. Nguyễn Tiến Pháp
  Đánh giá độc tính trên thận liên quan tới tenofovir (TDF) trên bệnh nhân điều trị tại phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS, Bệnh viện Bạch Mai

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 2. Nguyễn Thị Minh Châu
  Đánh giá thông tin về tương tác của thuốc điều trị ung thư sử dụng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thường dùng

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 3. Dương Khánh Linh
  Đánh giá việc sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus herpes simplex tại một số bệnh viện tuyến trung ương

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 4. Vũ Minh Duy
  Phân tích hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 5. Đoàn Thị Phương Thảo
  Bước đầu khảo sát các sai sót trong sử dụng thuốc và mối liên quan với biến cố bất lợi từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR ở Việt Nam

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 6. Đoàn Thị Thu Hương
  Phân tích thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đường tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công An

  Luận văn Thạc sĩ Dược học 7. Nguyễn Duy Tân
  Đánh giá tương tác bất lợi trên bệnh án nội trú điều trị ung thư máu tại Khoa Điều trị hóa chất - Viện Huyết học Truyền máu Trung ương-

  Luận văn Thạc sĩ Dược học 8. Nguyễn Tuấn Sơn
  Phân tích các trường hợp phản vệ ghi nhận từ báo cáo ADR tại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2013

  Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ 9. Lê Thị Thùy Linh
  Đánh giá sự hình thành tín hiệu và cách xử trí các trường hợp phản vệ từ dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện tại Việt Nam

  Luận văn Thạc sĩ Dược họcBài báo khoa học/Báo cáo tại hội nghị
 1. Nguyễn Hoàng Anh, Lê Thị Thảo, Nguyễn Mai Hoa, Ngô Viết Quốc, Nguyễn Văn Đoàn, Bùi Văn Dân
  Khảo sát phản ứng dị ứng liên quan đến Allopurinol trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam giai đoạn 2006-2013

  Tạp chí Y học thực hành.- 2015, số 3(954), tr. 106-110 2. Nguyễn Huy Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh
  Phân tích báo cáo phản ứng có hại của thuốc ghi nhận tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 2012-9/2013

  Tạp chí Phụ sản.- 2015, số 2, tr.43-45 3. Nguyễn Huy Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Minh Duy
  Khảo sát nhận thức, thái độ và thực hành báo cáo phản ứng có hại của thuốc của nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương

  Tạp chí Y Dược học Quân sự.- 2015, số 4, tr.23-28 4. Nguyễn Hoàng Anh, Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Phương Thúy, Trịnh Thị Hồng Nhung
  Đánh giá chất lượng báo cáo ADR trong cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện của Việt Nam giai đoạn 2011-2013

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc.-2015, số 2, tr.6-10 5. Trần Thị Lan Anh, Trần Ngân Hà, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thanh Hương
  Khảo sát kiến thức và thực hành của cán bộ y tế về báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại 3 bệnh viện tuyến tỉnh

  Tạp chí Dược học.-2015, số 6, tr.6-11 6. Vũ Minh Duy, Nguyễn Phương Thúy, Nguyễn Huy Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh
  Đánh giá tác động của đề án hoạt động dược lâm sàng đến hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc ghi nhận tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 2010-2014

  Tạp chí Dược học.-Năm 2015, số 8, tr.55-59 7. Phạm Thị Thúy Vân, Nguyễn Tứ Sơn, Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Hoàng Anh
  Đánh giá thực trạng hoạt động Cảnh giác Dược của một số bệnh viện tại Việt Nam

  Tạp chí Dược học.-Năm 2015, số 10(474), tr.2-7 8. Bùi Thị Ngọc Thực, Vũ Đình Hòa, Phạm Minh Thông, Trần Nhân Thắng, Dương Đức Hùng, Cẩn Tuyết Nga, Nguyễn Thu Minh, Nguyễn Hoàng Anh
  Phân tích đặc điểm bệnh thận do thuốc cản quang chứa iod sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Bạch Mai

  Tạp chí Dược học.-Năm 2015, số 11, tr.9-13,37 9. Trần Thị Lan Anh, Trần Ngân Hà, Phạm Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Hoàng Anh
  Phân tích thực trạng hoạt động Cảnh giác Dược tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh giai đoạn 2010-2012

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc.-Năm 2015, số 5, tr.1-7 10. Lê Thị Thùy Linh, Nguyễn Hoàng Anh, Trần Thu Thủy, Nguyễn Văn Đoàn
  Drug induced Anaphylaxis in pharmacovigilance database in Vietnam (2010-2014)

  Hội nghị ASEAN về đào tạo và nghiên cứu Dược học lần thứ 1, ngày 2-4, tháng 12 năm 2015 tại Thái Lan. 11. Dương Khánh Linh, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Vũ Đình Hòa, Ngô Quý Châu, Nguyễn Hoàng Anh
  Evaluation of The Impact of Intervention on Improving Aciclovir Intravenous Usage Effectiveness in A Vietnamese Tertiary Referral Hospital

  Hội nghị ASEAN về đào tạo và nghiên cứu Dược học lần thứ 1, ngày 2-4 tháng 12 năm 2015 tại Thái Lan. 12. Đoàn Thị Phương Thảo, Trần Thu Thủy, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Anh
  Identification of Preventable Adverse Drug Reaction in Vietnamese Pharmacovigilance Database: A Retrospective Analysis

  Hội nghị ASEAN về đào tạo và nghiên cứu Dược học lần thứ 1, ngày 2-4 tháng 12 năm 2015 tại Thái Lan. 13. Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Hoàng Anh
  Đánh giá tương tác bất lợi trên bệnh án nội trú điều trị ung thư máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

  Tạp chí Dược học.-Năm 2015, số 12, tr.2-7 14. Trần Anh Tuấn, Lê Bá Hải, Lương Anh Tùng (dịch)
  Thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs): Lựa chọn an toàn hơn điều trị

  Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc .- 2015, số 6, tr.33-37 15. Nguyễn Thị Ngọc, Lương Anh Tùng, Vũ Đặng Hoàng (dịch)
  Nguy cơ tim mạch liên quan đến thuốc chống viêm không steroid và thuốc ức chế COX-2

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc.-2015, số 5, tr.35-38 16. Đoàn Thị Phương Thảo, Lê Bá Hải (dịch)
  Chỉnh liều thuốc giảm đau opioid ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan, thận

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc.-2015, số 4, tr.34-382014 đi tới: Bài Luận/Luận văn đi tới: Báo cáo khoa học/Báo cáo tại hội nghị

Khóa luận/Luận Văn
 1. Ong Thế Vũ
  Phân tích hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2013

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 2. Nguyễn Thị Hồng Vân
  Giám sát biến cố bất lợi liên quan đến thuốc ARV thông qua báo cáo tự nguyện có chủ đích (TSR) tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS của thành phố Hà Nội

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 3. Lê Thị Thảo
  Khảo sát tình hình dị ứng thuốc thông qua ghi nhận tại Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện của Việt Nam

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 4. Lại Quang Phương
  Khảo sát tình hình báo cáo ADR trên bệnh nhi trong cơ sở dữ liệu Quốc gia và tìm hiểu nhận thức, thái độ của cán bộ y tế đối với hoạt động cảnh giác dược tại một số bệnh viện chuyên khoa nhi

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 5. Trịnh Thị Hồng Nhung
  Đánh giá chất lượng báo cáo ADR trong cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện của Việt Nam giai đoạn 2011-2013

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩBài báo khoa học/Báo cáo tại hội nghị
 1. Trần Ngân Hà, Nguyễn Phương Thúy, Đào Xuân Thức, Phạm Lan Hương HDKH: TS.Nguyễn Hoàng Anh, TS. Lê Thị Hường
  Giám sát chủ động phản ứng có hại của thuốc ARV tại 5 cơ sở trọng điểm điều trị HIV/AIDS

  Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ lần thứ XVII - Trường Đại học Dược Hà Nội, tr.101-108 2. Trần Thúy Ngần, Nguyễn Hoàng Anh
  Epoetin alfa và chứng bất sản hồng cầu đơn thuần (PRCA) khi sử dụng đường tiêm dưới da cho bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính (tiếp theo)

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc . -Năm  2014, số1, tr. 29-32 3. Trần Thúy Ngần, Nguyễn Hoàng Anh
  Tổng quan về hiệu quả, độ an toàn và tình hình sử dụng các chế phẩm chứa Lysozym

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc.- Năm 2014, số 1, tr.33-37 4. Lê Thị Thùy Linh, Trần Thu Thủy, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Hoàng Anh
  Phản ứng có hại của thuốc kháng lao ghi nhận từ hệ thống báo cáo tự nguyện của Việt Nam giai đoạn 2009-2011

  Y học thực hành.-năm 2014, số 908, tr.16-19 5. Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Hoàng Anh
  Những điểm cần lưu ý liên quan đến độ an toàn khi sử dụng thuốc mới được cấp số đăng ký: Etoricoxib

  Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc.-năm 2014, số 2, tr.74-75 6. Nguyễn Phương Thúy, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Văn Đoàn
  Khảo sát phản ứng có hại (ADR) liên quan đến thuốc cản quang chứa iod ghi nhận trong cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện từ cán bộ y tế giai đoạn 2006-2012

  Tạp chí Dược học.-Năm 2014, số 2, tr45-51 7. Phạm Đức Vịnh, Trần Thúy Ngần, Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Thanh Nhài, Nguyễn Quỳnh Chi, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Hoàng Anh
  Nghiên cứu tác dụng dược lý thực nghiệm trên sỏi tiết niệu và phân lập chất có hoạt tính của ý dĩ (Coix lachryma-jobi L.)

  Tạp chí Dược học.-Năm 2014, số 3, tr.17-22 8. Trần Thúy Ngần, Lại Quang Phương, Nguyễn Hoàng Anh
  Phân tích báo cáo ADR trên đối tượng bệnh nhi ghi nhận trong cơ sở dữ liệu Quốc gia trong giai đoạn 2010-2012

  Tạp chí Y học thực hành.-Năm 2014, số 924, tr. 9-13 9. Nguyễn Hoàng Anh, Trần Ngân Hà, Đỗ Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Lệ Minh, Nguyễn Thị Hồng Thủy
  Đánh giá hiệu quả của việc thay đổi quy trình báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại Bệnh viện Bạch Mai

  tạp chí Dược học.- Năm 2014, số 8, tr.2-8 10. Dương Khánh Linh, Nguyễn Hoàng Anh ( Lược dịch)
  Dược sĩ với kiểm soát chứng chóng mặt và choáng váng

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc.-Năm 2014,số 5, tr.191-194 11. Võ Thị Thu Thủy, Nguyễn Phương Thúy, Trần Ngân Hà, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Thị Hường, Nguyễn Thị Vũ Thành
  Giám sát phản ứng có hại của thuốc ARV trên bệnh nhân điều trị HIV/AIDS được chuyển đổi phác đồ tại 5 phòng khám ngoại trú.

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc.-Năm 2014,số 4, tr.122-129 12. Lê Thu Hậu, Nguyễn Hoàng Anh (Lược dịch)
  Bệnh lý thần kinh liên quan đến sử dụng thuốc

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc.-Năm 2014,số 4, tr.154-157 13. Phạm Đức Vịnh, Nguyễn Thùy Dương, Lê Thanh Bình, Nguyễn Quỳnh Chi, Nguyễn Hoàng Anh
  Triển khai mô hình gây sỏi tiết niệu trên động vật thực nghiệm bằng ethylen glycol có kèm hoặc không kèm amoni clorid áp dụng trogn nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc.-Năm 2014,số 3, tr.106-110 14. Trần Thúy Ngần, Nguyễn Hoàng Anh (dịch)
  Tăng cholesterol máu, các yếu tố nguy cơ, ảnh hưởng của chế độ ăn và việc sử dụng các statin

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc.-Năm 2014,số 3, tr.111-115 15. Trần Thúy Ngần, Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Hà
  Khảo sát thực trạng báo cáo ADR và hiệu quả can thiệp của Dược sĩ trong phát hiện ADE tại Bệnh viện Nhi Trung ương

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc.- Năm 2014, số 6, tr. 201-2062013 đi tới: Bài Luận/Luận văn đi tới: Báo cáo khoa học/Báo cáo tại hội nghị

Khóa luận/Luận Văn
 1. Hoàng Nguyễn Kim Thoa
  Tổng quan tương tác thuốc và dược liệu

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 2. Đỗ Ngọc Trâm
  Khảo sát tình hình báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2011 - 2012

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 3. Lê Thị Thùy Linh
  Báo cáo tự nguyện phản ứng có hại của thuốc kháng lao ghi nhận từ hệ thống báo cáo tự nguyện của Việt Nam giai đoạn 2009 - 2011

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩBài báo khoa học/Báo cáo tại hội nghị
 1. Lương Anh Tùng, Nguyễn Hoàng Anh (dịch)
  Các thuốc bổ sung Calci và nguy cơ trên tim mạch

  Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc số 01/2013 2. Nguyễn Thu Hường, Nguyễn Mai Hoa (dịch)
  Vai trò của dược sĩ trong kiểm soát các thuốc tác dụng trên thai nhi

  Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc số 01/2013 3. Nguyễn Duy Hưng, Trần Thị Thu Hằng (dịch)
  Sử dụng thuốc giảm đau dạng phối hợp ở người lớn

  Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc số 02/2013 4. Trần Thị Thu Hằng (dịch)
  Thuốc điều trị đái tháo đường trong thời kỳ mang thai

  Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc số 02/2013 5. Trần Thúy Ngần (dịch)
  Herpes zoster: đặc điểm dịch tễ học, biểu hiện lâm sàng, các cách điều trị và dự phòng

  Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc số 03/2013 6. Lương Anh Tùng (dịch)
  Vai trò của dược sĩ trong tuân thủ điều trị

  Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc số 03/2013 7. Nguyễn Thu Vân, Nguyễn Hoàng Anh (dịch)
  Lựa chọn biện pháp chản đoán và điều trị viêm phế quản cấp

  Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc số 04/2013 8. Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Toàn Thắng
  Đánh giá sử dụng thuốc điều trị rối loạn lipid máu tại Viện Y học Hàng Không

  Tại chí  Y học thực hành.- Năm 2013, số 11 (893), tr.77-81 9. Nguyễn Thị Hà Phương, Nguyễn Mai Hoa, Võ Thị Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Long
  Đánh giá sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Nông Nghiệp

  Tạp chí Y học thực hành.- Năm 2013, số 12 (895), tr. 23-272012 đi tới: Bài Luận/Luận văn đi tới: Báo cáo khoa học/Báo cáo tại hội nghị

Khóa luận/Luận Văn
 1. Nguyễn Thị Hiền Lương
  Nghiên cứu đánh giá sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2009 - 2011

  Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ. 2. Nguyễn Thị Thu Hường
  Triển khai thí điểm hoạt động theo dõi tích cực phản ứng có hại của thuốc ARV tại các cơ sở điều trị trọng điểm trong chương trình HIV/AIDS tại Việt Nam

  Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ. 3. Nguyễn Thu Vân
  Đánh giá một số cơ sở dữ liệu thường dùng trong thực hành tra cứu tương tác thuốc tại Việt Nam

  Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ. 4. Nguyễn Đức Phương
  Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành tại khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai

  Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ. 5. Hoàng Vân Hà
  Nghiên cứu xây dựng danh sách tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Thanh Nhàn

  Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ. 6. Hoàng Vân Hà
  Nghiên cứu xây dựng danh sách tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại bệnh viện Thanh Nhànn

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩBài báo khoa học/Báo cáo tại hội nghị
 1. Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Hoàng Anh
  Xây dựng danh sách tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại khoa cơ xương khớp - bệnh viện Bạch Mai

  Y học lâm sàng số 66+67 (tháng 7+8/2012) 2. Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thế Huy, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Mai Hoa, Đào Minh Sơn
  Đánh giá tương tác thuốc bất lợi trên bệnh án điều trị nội trú tại khoa nội tim mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang

  Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc tập 3/số 3/2012 3. Nguyễn Thu Vân, Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Hoàng Anh
  Đánh giá thông tin về tương tác thuốc của thuốc điều trị rồi loạn lipid máu dẫn chất statin trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin thuốc ở Việt Nam

  Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc tập 3/số 3/2012 4. Trần Thị Thu Hằng
  Điều trị những triệu chứng của mãn kinh

  Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc tập 3/Số 3/2012 5. Cao Thị Thu Huyền, Nguyễn Mai Hoa
  Thuốc nhỏ tai và độc tính trên thính giác

  Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc tập 3/Số 3/2012 6. Hoàng Vân Hà, Nguyễn Mai Hoa (dịch)
  Viêm khớp dạng thấp

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 04/20122011 đi tới: Bài Luận/Luận văn đi tới: Báo cáo khoa học/Báo cáo tại hội nghị

Khóa luận/Luận Văn
 1. Trần Thị Thu Hằng
  Đánh giá thông tin về liều dùng và hiệu chỉnh liều trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam

  Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ 2. Nguyễn Thị Thu Thủy
  So sánh thẩm định mối quan hệ nhân quả phản ứng có hại của thuốc trong báo cáo tự nguyện về trung tâm DI & ADR quốc gia bằng phương pháp của Naranjo và phương pháp của Tổ chức Y tế Thế giới

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 3. Trần Thị Thu Hằng
  Đánh giá thông tin về hiệu chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam

  Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩBài báo khoa học/Báo cáo tại hội nghị
 1. Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Liên Hương, Đỗ Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Hồng Thủy
  Phân loại thông tin và nhu cầu thông tin thuốc tại một số khoa lâm sàng của bệnh viện Bạch Mai

   

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc


 2. Lê Thị Phương Thảo, Võ Thị Thu Thủy, Hoàng Thanh Mai, Trần Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Anh
  Phân tích thực trạng báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại Việt Nam giai đoạn 2006-2008

  Tạp chí nghiên cứu Dược và Thông tin Thuốc 3. Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Đức Cảnh
  Đánh giá thông tin về hiệu chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam

  Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin Thuốc 4. Phan Thị Thành, Hoàng Thanh Mai, Trần Thu Thủy, Võ Thị Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Anh
  Phân tích tác dụng không mong muốn của ceftriaxon ghi nhận từ hệ thống báo cáo tự nguyện của Việt Nam trong giai đoạn từ 2006 - 2009

  Tạp chí Y học thực hành số 11/2011 (791). 5. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Mai Hoa, Hoàng Vân Hà, Võ Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Anh
  Đánh giá sự đồng thuận giữa các cơ sở dữ liệu duyệt tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng

  Tạp chí Thông tin Y dược số 11/20112010 đi tới: Bài Luận/Luận văn đi tới: Báo cáo khoa học/Báo cáo tại hội nghị

Khóa luận/Luận Văn
 1. Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Liên Hương, Đỗ Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Hồng Thủy
  Phân loại thông tin và nhu cầu thông tin thuốc tại một số khoa lâm sàng của bệnh viện Bạch Mai

  Tạp chí Nghiên cứu dược và thông tin thuốc, số 2 năm 2010 2. Lê Thị Phương Thảo
  Phân tích thực trạng báo cáo phản ứng có hại (ADR) của thuốc tại các cơ sở ở Việt Nam trong giai đoạn từ 2006-2008

  Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ 3. Phí Xuân Anh
  Nghiên cứu đánh giá một số cơ sở dữ liệu thường dùng trong thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt NamBài báo khoa học/Báo cáo tại hội nghị

2009 đi tới: Bài Luận/Luận văn đi tới: Báo cáo khoa học/Báo cáo tại hội nghị

Khóa luận/Luận Văn
Bài báo khoa học/Báo cáo tại hội nghị
 1. Trần Thu Thủy
  Nghiên cứu hệ trị liệu qua da nifedipin

  Hội nghị khoa học tuổi trẻ - Trường Đại học Dược Hà Nội2017 đi tới: Bài Luận/Luận văn đi tới: Báo cáo khoa học/Báo cáo tại hội nghị

Khóa luận/Luận Văn
Bài báo khoa học/Báo cáo tại hội nghị