Medicine - Pharmacy News

Cục Quản lý Dược công bố tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của biệt dược gốc

Theo Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc, "Điều 38.Công bố nội dung tờ hướng dẫn sử dụng thuốc" nêu rõ Cục Quản lý D

xem tiếp >>