Medicine - Pharmacy News

Cập nhật về phản ứng phản vệ tại phòng mổ (bài đăng tại website Hội Gây mê - Hồi sức Việt Nam)

NHỮNG ĐIỂM MẤU CHỐT • Chẩn đoán sớm và dùng Adrenaline đúng là cốt yếu trong xử trí phản ứng phản vệ • Không nên dùng Steroids và kháng Histamine trong xử trí ban đầu phản ứng phản vệ • Phản ứng

xem tiếp >>