Điểm tin Cảnh giác dược

FDA: Cảnh báo các nhà sản xuất không sử dụng glutathion cung cấp bởi công ty Letco Medical để pha chế các loại thuốc vô khuẩn.

FDA cảnh báo các nhà sản xuất không sử dụng bột pha tiêm glutathion-L (đã tách đồng phân L) phân phối bởi Công tyLetco Medical (Decatur, Alabama), để pha chế thuốc tiêm vô khuẩn cho bệnh nhân. Dựa tr

xem tiếp >>