Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: Khuyến cáo về việc sử dụng hợp lý ketamin

ANSM muốn nhắc lại những nguy cơ khi sử dụng ketamin và một số biện pháp cần thực hiện, đặc biệt khi sử dụng thuốc trong thời gian dài để điều trị đau kéo dài hoặc đau mạn tính.

xem tiếp >>