Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: cảnh báo gia tăng số lượng và mức độ nghiêm trọng của các ca ngộ độc liên quan đến cocain

Điểm tin ngày 11/08/2017, ANSM cảnh báo có một sự gia tăng đáng lo ngại về số lượng và mức độ nghiêm trọng của các ca ngộ độc liên quan đến việc tiêu thụ cocain đã được báo cáo cho ANSM. Do đó ANSM mu

xem tiếp >>