Activities News

Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XIX

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ lần thứ XIX nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa XXIV, nhiệm kỳ 2017-2019, đồng thời

xem tiếp >>
<1234>