Activities News

KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIÁM SÁT PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH

Đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc thông qua hoạt động Cảnh giác Dược, giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) là một trong các nội dung quan trọng của chính sách và công tác sử dụng thuốc hợp lý, a

xem tiếp >>