Activities News

TỔNG KẾT CÔNG TÁC BÁO CÁO ADR NĂM 2020

Năm 2020, Trung tâm DI&ADR Quốc gia và Trung tâm DI&ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý 17492 báo cáo (đạt 181,3 báo cáo/1 triệu dân). Trong đó, 14523 báo cáo ADR được gửi từ các cơ sở k

xem tiếp >>