ANSM: Việc sử dụng kháng sinh tại Pháp gia tăng trở lại từ năm 2010

Ngày 10/01/2017: Kết quả phân tích tình hình sử dụng kháng sinh hàng năm tại Pháp của ANSM cho thấy việc sử dụng kháng sinh đã gia tăng trở lại từ năm 2010 và Pháp là một trong những nước tiêu thụ kháng sinh nhiều nhất châu Âu.

 

Ngày 10/01/2017: Kết quả phân tích tình hình sử dụng kháng sinh hàng năm tại Pháp của ANSM cho thấy việc sử dụng kháng sinh đã gia tăng trở lại từ năm 2010 và Pháp là một trong những nước tiêu thụ kháng sinh nhiều nhất châu Âu. Phân tích cũng chỉ rõ tình hình tiêu thụ kháng sinh theo từng nhóm và từng khu vực.

 

Nguồn: ANSM

Điểm tin: Dương Khánh Linh

Các tin liên quan