ANSM: Các khuyến cáo mới đối với lenalidomid (Revlimid®) và tái hoạt virus

Ngày 09/11/2016, ANSM đưa ra các khuyến cáo mới đối với lenalidomid (Revlimid®) và tái hoạt virus – Thông tin dành cho CBYT (các chuyên gia về ung thư, huyết học, bác sỹ chuyên ngành ung thư và các bệnh về máu và dược sỹ bệnh viện) Các trường hợp tái hoạt virus đã được báo cáo sau khi điều trị bằng lenalidomid, đặc biệt với những bệnh nhân có tiền sử nhiễm virus gây bệnh zona (VZV) và viêm gan siêu vi B (HBV).

 

 

Ngày 09/11/2016, ANSM đưa ra các khuyến cáo mới đối với lenalidomid (Revlimid®) và tái hoạt virus – Thông tin dành cho CBYT (các chuyên gia về ung thư, huyết học, bác sỹ chuyên ngành ung thư và các bệnh về máu và dược sỹ bệnh viện)

 

Các trường hợp tái hoạt virus đã được báo cáo sau khi điều trị bằng lenalidomid, đặc biệt với những bệnh nhân có tiền sử nhiễm virus gây bệnh zona (VZV) và viêm gan siêu vi B (HBV).

-       Một số trường hợp tái hoạt HBV đã tiến triển thành suy gan cấp và đã có một trường hợp tử vong.

-       Kết quả xét nghiệm huyết thanh với HBV cần được xác định trước khi điều trị cho bệnh nhân bằng lenalidomid.

-       Ở bệnh nhân có kết quả dương tính khi phát hiện có virus viêm gan B, cần tham khảo ý kiến chuyên gia trong điều trị viêm gan B.

-       Những bệnh nhân có tiền sử nhiễm virus cần được giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình điều trị nhằm phát hiện các dấu hiệu và triệu chứng của tái hoạt virus, trong đó có HBV thể hoạt động.

 

Điểm tin: DS. Dương Khánh Linh

Nguồn:  http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Lenalidomide-Revlimid-R-nouvelles-recommandations-importantes-relatives-a-la-reactivation-virale-Lettre-aux-professionnels-de-sante

Các tin liên quan