Điểm tin Cảnh giác dược

Giới hạn chỉ định của các thuốc chứa tolperison đường uống, không nên sử dụng tolperison dạng tiêm

Ngày 22/06/2012, Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu (EMA) đã đưa ra thông báo về việc hạn chế sử dụng các thuốc chứa tolperison sau khi đánh giá lại lợi ích/nguy cơ của thuốc.

xem tiếp >>