Điểm tin Cảnh giác dược

FDA (Mỹ): Nguy cơ tăng nhẹ ADR trên tim mạch và mạch máu não của thuốc Xolair (omalizumab)

Ngày 26/09/2014, FDA vừa rà soát lại các nghiên cứu về độ an toàn của omalizumab và chỉ ra rằng có sự tăng nhẹ nguy cơ biến cố bất lợi trên tim mạch và mạch máu não đối với nhóm bệnh nhân dùng thuốc X

xem tiếp >>