Điểm tin Cảnh giác dược

Olmesartan và bệnh ruột giống bệnh sprue (sprue-like enteropathy)

Trong ấn phẩm Medicines Safety Update, tập 5, số 2, tháng 4/2014, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc (TGA) thông báo tờ Thông tin sản phẩm của các thuốc chứa olmesartan đã được cập nhật bổ sung thận trọng v

xem tiếp >>