Điểm tin Cảnh giác dược

Sử dụng Revatio (sildenafil) để điều trị tăng huyết áp động mạch phổi cho trẻ em

Ngày 31/01/2014, FDA đã ra thông báo để làm rõ hơn việc sử dụng sildenafil trong điều trị tăng huyết áp động mạch phổi cho trẻ em (từ 1-17 tuổi).

xem tiếp >>