Điểm tin Cảnh giác dược

Phản ứng miễn dịch có hại hiếm gặp nhưng nghiêm trọng trên huyết học của các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch

Trong những năm gần đây, thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch như các chất ức chế PD1 và PD-L1 (đặc biệt là nivolumab và pembrolizumab) đã trở thành các thuốc quan trọng trong điều trị một số loại un

xem tiếp >>