Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: Thông tin về dụng cụ nội tử cung Mirena

ANSM đã nhận thấy một sự gia tăng báo cáo các phản ứng có hại có thể liên quan đến Mirena (chế phẩm giải phóng levonorgestrel đặt nội tử cung) trong những ngày gần đây.

xem tiếp >>