Điểm tin Cảnh giác dược

Medsafe: Hiệu ứng nocebo

Hiệu ứng nocebo là một hiệu ứng có tính chất ngược lại với hiệu ứng placebo, mô tả tình huống rằng kết quả tiêu cực xảy ra do niềm tin rằng sự can thiệp sẽ gây ra tác hại. Hiệu ứng này đôi khi được xe

xem tiếp >>