Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: Nguy cơ gia tăng lymphoma ở bệnh nhân điều trị bằng thuốc kháng TNFα

Ngày 07/11/2017, ANSM thông báo nghiên cứu phối hợp giữa ANSM và AP-AH đăng trên tạp chí JAMA chỉ ra nguy cơ gia tăng lymphoma ở bệnh nhân điều trị bằng thuốc kháng TNFα

xem tiếp >>