Điểm tin Cảnh giác dược

EMA: Khuyến cáo cập nhật thông tin của các chế phẩm chứa metamizole

Dựa trên những dữ liệu hiện có về tổn thương gan do thuốc từ các ca, các chùm ca đã được công bố, từ các báo cáo tự nguyện bao gồm một số trường hợp được đánh giá là có khả năng có quan hệ nhân quả và

xem tiếp >>