Điểm tin Cảnh giác dược

Thuốc chống trầm cảm: Nguy cơ gãy xương

Theo các số liệu thống kê dịch tễ, sử dụng các thuốc chống trầm cảm 3 vòng (tricyclic antidepressant - TCA) và các thuốc ức chế chọn lọc tái thu hồi serotonin (selective serotonin reuptake inhibitor -

xem tiếp >>