Điểm tin Cảnh giác dược

Cập nhật nhãn thuốc chứa aspirin

Ngày 17/10/2013, Health Canada thông báo cập nhật nhãn thuốc chứa aspirin sử dụng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi.

xem tiếp >>