Điểm tin Cảnh giác dược

EMA: Cuộc họp của PRAC ngày 26-29/09/2016

Một số vấn đề được đưa ra tại cuộc họp ngày 26-29/09/2016 của Ủy ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác dược (PRAC) thuộc Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA)

xem tiếp >>