Điểm tin Cảnh giác dược

Telcagepant mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân đau nửa đầu

Các thuốc nhóm triptan có tác dụng giảm đau nửa đầu hiệu quả trên nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên mộtsố lượng đáng kể bệnh nhân đau nửa đầu không đáp ứng với triptan, đồng thời thuốc có thể gây ra nhiều tá

xem tiếp >>