Điểm tin Cảnh giác dược

CMDh thông báo đồng thuận với PRAC về khuyến cáo ngừng cấp phép lưu hành các dung dịch methadon đường uống chứa povidon khối lượng phân tử lớn

Ngày 24/07/2014, Nhóm điều phối thuốc sử dụng trên người được phê duyệt theo quy trình không tập trung và thừa nhận lẫn nhau (CMDh) thuộc Cơ quan Quản lý Châu Âu (EMA) thông báo đồng thuận với Ủy ban

xem tiếp >>