Điểm tin Cảnh giác dược

Yếu tố nguy cơ gây chảy máu ở bệnh nhân sử dụng Apxaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa) và rivaroxaban (Xarelto)

Ngày 24/09. TGA đưa ra khuyến cáo cán bộ y tế khi kê đơn các thuốc chống đông đường uống Apixaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa) và rivaroxaban (Xarelto)

xem tiếp >>