Điểm tin Cảnh giác dược

Trở lại vấn đề nguy cơ phản ứng nhạy cảm với ánh sáng khi sử dụng Ketoprofen bôi tại chỗ

Các chuyên gia y tế đã khuyến cáo lại về nguy cơ xảy ra phản ứng nhạy cảm với ánh sáng khi sử dụng ketoprofen bôi tại chỗ.

xem tiếp >>