Điểm tin Cảnh giác dược

Bản tin BIP Occitanie số 4/2023: Nguy cơ khi tiêm vắc xin sởi - quai bị - rubella ngay trước khi có thai

Tại Việt Nam, vắc xin sởi - quai bị - rubella (MMR) bị chống chỉ định trong thai kỳ. Tờ hướng dẫn sử dụng và các Cơ quan Quản lý Dược phẩm trên thế giới có một số khuyến cáo về việc tiêm phòng vắc xin

xem tiếp >>