Dự án GF

Lịch công tác

Hợp phần 2.1 "Tăng cường các hoạt động cảnh giác dược" - Dự án "Hỗ trợ hệ thống y tế" - Global Fund

Hội thảo Tổng kết dự án giai đoạn 2012-2016 trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ hệ thống y tế”

Nhằm tổng kết các kết quả hoạt động đã triển khai giai đoạn 2012-2016, Ban quản lý dự án “Hỗ trợ hệ thống y tế” tổ chức Hội thảo Tổng kết dự án giai đoạn 2012-2016 ngày 30/6-01/7/2017 tại Phú Yên.

xem tiếp >>
<12345>