Điểm tin Cảnh giác dược

Chống chỉ định mới và cập nhật cảnh báo cho bệnh nhân suy thận của Reclast (acid zoledronic)

Ngày 01.09.2011, FDA ban hành thông báo về chống chỉ định mới và cảnh báo nguy cơ gây độc với thận đối với thuốc Reclast (acid zoledronic).

xem tiếp >>