Điểm tin Cảnh giác dược

EMA (Châu Âu): Đánh giá lại thuốc điều trị đa xơ cứng Tysabri (natalizumab)

Trong phiên họp ngày 15/01/2016, Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh giác dược châu Âu (PRAC) thuộc EMA tiếp tục tổng quan các dữ liệu về nguy cơ bệnh não chất trắng đa ổ tiến triển liên quan đến thuốc điều

xem tiếp >>