Điểm tin Cảnh giác dược

Liệu pháp hormon có làm giảm chứng nóng bừng liên quan tới Tamoxifen?

Trong một nghiên cứu gần đây, Osborne và cộng sự (Breast. Cancer. Res. Treat. Aug 2009 116(3): 521-527) đã đặt ra câu hỏi liệu phương pháp điều trị bằng hormon có làm giảm chứng nóng bừng trên những b

xem tiếp >>