Điểm tin Cảnh giác dược

Afssaps: chống chỉ định metoclopramid cho trẻ dưới 18 tuổi

Metoclopramid (Primperan và thuốc generic) bị chống chỉ định cho trẻ em và trẻ vị thành niên do các nguy cơ trên thần kinh và tim mạch.

xem tiếp >>