Điểm tin Cảnh giác dược

Cảnh báo nguy cơ trên tim mạch của diclofenac

Ngày 28/06/2013, Ủy ban Đánh giá thuốc sử dụng trên người được phê duyệt theo quy trình không tập trung và Công nhận lẫn nhau (CMDh) đã thông qua khuyến cáo mới cho các thuốc chứa diclofenac sử dụng t

xem tiếp >>