Điểm tin Cảnh giác dược

Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đưa ra khuyến cáo về các biện pháp giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra các phản ứng có hại trên tim liên quan đến Corlentor/Procoralan (ivabradin)

Ngày 21/11/2014, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) hoàn tất việc xem xét chế phẩm Corlentor/Procoralan (ivabradin) và đưa ra những khuyến cáo với mục đích làm giảm thiểu nguy cơ xuất hiện những

xem tiếp >>