Điểm tin Cảnh giác dược

HSA: Khuyến cáo mới trong việc sử dụng domperidon

Trong bản tin Adverse Drug Reaction News số 1 tập 19 - tháng 5/2017, Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) khuyến cáo nguy cơ tim mạch khi sử dụng domperidon.

xem tiếp >>