Điểm tin Cảnh giác dược

TGA cảnh báo về nguy cơ độc tính trên thận của vancomycin

Trong ấn phẩm Medicines Safety Update số 4 – Tháng 8/2013, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc (TGA) có cảnh báo về nguy cơ độc tính trên thận liên quan đến vancomycin truyền tĩnh mạch.

xem tiếp >>