Điểm tin Cảnh giác dược

UMC: Bản tin SIGNAL tháng 4/2017

Bản tin SIGNAL tháng 4/2017 của Trung tâm giám sát thuốc toàn cầu Uppsala (UMC) đưa ra một số tín hiệu cảnh báo về tương tác thuốc giữa ciprofloxacin và enalapril dẫn tới tổn thương thận cấp; tương tá

xem tiếp >>