Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM (Pháp): Cefepim và khuyến cáo nhắc lại từ Cơ quan quản lý dược phẩm Pháp (ANSM) về nguy cơ gặp phản ứng có hại nghiêm trọng, đặc biệt trên bệnh nhân suy thận khi không tuân thủ chế độ liều

Ngày 01/10/2014, Cơ quan quản lý dược phẩm Pháp (ANSM) đã gửi khuyến cáo tới cán bộ y tế trong đó nhấn mạnh lại sự cần thiết phải hiệu chỉnh liều cefepim theo chức năng thận trong quá trình điều trị k

xem tiếp >>