ANSM: công bố các kết quả của một nghiên cứu quan sát dịch tễ về việc phơi nhiễm acid valproic và các dẫn xuất trong thai kỳ trên cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế

Ngày 24/08/2016, ANSM công bố các kết quả của một nghiên cứu quan sát dịch tễ (ANSM-CNAMTS) về việc phơi nhiễm acid valproic và các dẫn xuất trong thai kỳ trên CSDL bảo hiểm y tế (SNIIRAM)

 

Các kết quả của nghiên cứu này nhấn mạnh việc tiếp tục phơi nhiễm ở mức độ cao với acid valproic ở phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở Pháp. 1333 PNCT trong năm 2014 đã phơi nhiễm với acid valproic và 51512 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã được phơi nhiễm với acid valproic trong 3 tháng đầu năm 2016. Điều này rất đáng quan tâm vì mặc dù tỷ lệ phơi nhiễm trên PNCT (-42%) và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (-32%) đã giảm đáng kể từ năm 2007, nguyên nhân có thể do khuyến cáo kê đơn với lựa chọn điều trị thay thế khác (lamotrigin), dường như có sự gia tăng trong năm 2015 và đầu năm 2016. Ngoài ra, các kết quả chỉ ra những trường hợp đối lập tùy thuộc tình trạng bệnh lý khi kê đơn acid valproic và đặc điểm đời sống xã hội của bệnh nhân nữ.

 

Ảnh minh họa: Internet.

 

Những kết quả này gợi ý việc áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro phải được tăng cường, đặc biệt là kê đơn trong những tình trạng bệnh lý cụ thể. Giám sát mức độ phơi nhiễm với acid valproic nên được tiếp tục để đánh giá tác động của các biện pháp này. Ngoài ra, cũng cần phải tăng cường việc giám sát đối với các phương pháp điều trị khác cho bệnh động kinh và rối loạn lưỡng cực.

 

Người điểm tin: DS. Dương Khánh Linh

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Etude-observationnelle-ANSM-CNAMTS-de-l-exposition-a-l-acide-valproique-et-ses-derives-au-cours-de-la-grossesse-en-France

Các tin liên quan