Bản tin BIP Number 3 năm 2020: Tử vong quá mức do azithromycin?

Không tính đến số lượng được sử dụng trong đại dịch Covid-19, nơi mà azithromycin chưa bao giờ chứng minh được hiệu quả, azithromycin là kháng sinh được kê đơn nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Bắt nguồn từ nhiều tín hiệu Cảnh giác Dược, các tác giả Mỹ đã so sánh nguy cơ đột tử liên quan đến sử dụng azithromycin so với amoxicillin (được biết đến như kháng sinh không liên qquan đến biến cố tim mạch).

 

 

Không tính đến số lượng được sử dụng trong đại dịch Covid-19, nơi mà azithromycin chưa bao giờ chứng minh được hiệu quả, azithromycin là kháng sinh được kê đơn nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Bắt nguồn từ nhiều tín hiệu Cảnh giác Dược, các tác giả Mỹ đã so sánh nguy cơ đột tử liên quan đến sử dụng azithromycin so với amoxicillin (được biết đến như kháng sinh không liên qquan đến biến cố tim mạch).

 

Một nghiên cứu thuần tập hồi cứu giai đoạn 1988-2014 trên các bệnh nhân từ 30 đến 74 tuổi sử dụng điểm số xu hướng để kiểm soát các yếu tố gây nhiễu đã đánh giá nguy cơ tử vong và đột tử do tim mạch ở 7 triệu người sử dụng thuốc. Kết quả cho thấy azithromycin làm gia tăng đáng kể nguy cơ tử vong do tim mạch (HR=1,82; KTC 95%: 1,23-2,67) nhưng không làm gia tăng có ý nghĩa thống kê nguy cơ đột tử do tim mạch (HR=1,59; KTC 95%: 0,90-2,81) trong 5 ngày sử dụng thuốc đầu tiên. Nguy cơ này sau đó không ghi nhận được khi phân tích từ ngày 6 đến ngày 10 sau khi bắt đầu sử dụng thuốc. Kết quả tương tự cũng được ghi nhận trong nhóm những người tử vong không do tim mạch trong 5 ngày sử dụng đầu tiên: tử vong do tim mạch (HR= 2,17; KTC 95%: 1,44-3,26) và tổng tử vong (HR = 2,00; KTC 95%: 1,51-2,63) (JAMA Network Open. 2020;3(6):e208199. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.8199).

 

Mặc dù vẫn còn những hạn chế về phương pháp nghiên cứu (đặc biệt sai lệch phần dư), kết quả nghiên cứu đãcảnh báo nguy cơ chưa được biết đến về an toàn trên tim mạch của các thuốc kháng sinh nói chung và azithromycin nói riêng. Nhân viên y tế nên thận trọng khi kê đơn kháng sinh trên bệnh nhân có nguy cơ tim mạch nền.

 

 

Nguồn: Bulletin d’Informations de Pharmacologie Clinique de la région Occitanie (BIP Occitanie 2020). 27(3): 45 - 69.

 

Tác giả: Jean-Louis Montastruc – Toulouse

Người dịch: DS. Vũ Đức Hoàn, DS. Từ Phạm Hiền Trang

Các tin liên quan