Điểm tin Cảnh giác dược

Cập nhật quyết định của EMA về các thuốc chứa domperidon

Trong phiên họp ngày 22-24/04/2014, Nhóm điều phối thuốc sử dụng trên người được phê duyệt theo quy trình không tập trung và thừa nhận lẫn nhau (CMDh) thuộc Cơ Quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã

xem tiếp >>