Điểm tin Cảnh giác dược

Đánh giá nguy cơ của FDA về các biến cố thần kinh nghiêm trọng khi tiêm glucocorticoid ngoài màng cứng

FDA đang đương đầu với vấn đề liên quan đến nguy cơ gặp các biến cố thần kinh nghiêm trọng sau khi tiêm ngoài màng cứng các glucocorticoid - một thủ thuật off-label thường được tiến hành nhằm điều trị

xem tiếp >>