Điểm tin Cảnh giác dược

Cập nhật cẩm nang “Thuốc và bệnh thiếu men G6PD” của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pháp

Ngày 10/06/2014, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) thông báo cập nhật cẩm nang “Thuốc và bệnh thiếu men G6PD” dành cho cán bộ y tế và người bệnh.

xem tiếp >>