Điểm tin Cảnh giác dược

Chỉ nên sử dụng codein cho trẻ trên 12 tuổi

[06/06/2013] Những đánh giá mới của Cơ quan Quản lý Y tế Canada (Health Canada) khuyến cáo chỉ nên sử dụng codein cho bệnh nhân trên 12 tuổi

xem tiếp >>